Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Tema: Undervisning och struktur

En tydlig struktur för dagen och undervisningen är bra för de flesta. Att ha rutiner skapar trygghet och kan minska stress. I årets första nummer av tidningen Lika värde kan du läsa om hur en skola och två kommuner arbetat för att utveckla strukturer, synsätt och undervisning.


Laila Hosseini, hon är klädd i en vårdklädsel och ser allvarligt in i kameran

Nollvision för skolfrånvaro

På Liljaskolan i Vännäs pågår ett arbete för att minska frånvaro och avhopp. Genom att tydliggöra pedagogiken, balansera upp schemat och förbättra skolans fysiska miljö vill de ge alla elever bättre förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig studierna. 

Illustration med två vuxna som på olika sätt håller upp pyttesmå elever, en elev balanserar på en av de vuxnas fingertopp, några andra sitter i ett nät mellan de vuxnas händer.

Samsyn ger tryggare skoldag

Under två år har fyra grundskolor i Tranemo kommun utvecklat ett gemensamt arbetssätt för mindre stress och mer glädje. Nya pedagogiska verktyg, tydliga strukturer och rutiner gör skoldagen tryggare för alla.


Marie Granholm ler och tittar in i kameran, i bakgrunden en gul maskin, i förgrunden en suddig man med skägg.

Mer om undervisning och struktur

Satsar på tillgängliga lärmiljöer. Kärnan i ett projekt i Sölvesborgs kommun är att skifta fokus från elevernas tillkortakommanden till verksamhetens lärmiljö. Både förskolor och skolor deltar i projektet som innehåller både utbildning och handledning. 

Hur skapas bra struktur? Linda Petersson-Blom, rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, ger några konkreta råd.

Mer i detta nummer

Så kan ämnet idrott och hälsa blir mer tillgängligt. En ny forskningsöversikt har fokus på hur ämnet idrott och hälsa kan bli mer tillgängligt, särskilt för elever som möter svårigheter i det sociala samspelet. I en intervju med den biträdande projektledaren Karin Fröding, berättar hon om översiktens tre teman: tillitsfulla relationer, struktur och stöd samt utvecklade klimat.

Elever behöver få känna att de klarar uppgiften. I en intervju med Alli Klapp berättar hon om sin och Anders Jönssons enkätstudie där 1700 elever i årskurs nio svarat på vilket stöd de upplever att de får i skolan. Den visar att allt för många skolor stödjer elever genom att ge enklare uppgifter snarare än ett ”stödjande stöd” för att klara samma uppgifter som klasskamraterna får.

Vad gör vi åt utbildningsskulden? Fredrik Malmberg, genraldirektör skriver om hur panemin slår hårt mot elevers skolgång och uppmanar skolor och skolhuvudmän att vända sig till Specialpedagogiska skolmyndigheten för stöd, rådgiving och kompetensutveckling.

Översikter ger aktuella insikter. Krönika av Cecilia Löfberg, utvecklingssamordnare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Vi måste sluta vuxengissa. "Låt eleverna vara med och utvärdera den undervisning de fått under pandemitiden. Dra lärdomar från det och våga tänka nytt. Vi måste sluta att gissa vad som är bäst för eleverna", skriver Pia Persson i sin krönika, hon är verksamhetsansvarig för rättighetsfrågor inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Nyheter från Specialpedagogiska skolmyndigheten och andra delar av utbildningsvärlden.

Ladda ner tidningen

Lika värde ges ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Du kan ladda ner tidningen från myndighetens webbutik. Där kan du också beställa tryckta exemplar, utan kostnad.


Tipsa andra om detta nyhetsbrev

Berätta gärna för andra att de kan få ett e-postmeddelande när ett nytt nummer av tidningen Lika värde finns att ladda ner.

Kontakta Lika värde-redaktionen

Vi i redaktionen för Lika värde-tidningen tar gärna emot idéer, förslag, frågor, synpunkter och positiv respons. Du kan mejla till oss på likavarde@spsm.se. Du når oss också via myndighetens konton i sociala medier.

Facebook, Instagram, Twitter: SPSMsverige
Linkedin: Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.