Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Tema: Tillgänglig förskola och skola

Tillgänglighet i förskola och skola handlar om att alla barn och elever ska få tillgång, och möjlighet, att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön. I nummer 3 av tidningen Lika värde kan du läsa om verksamheter som arbetar långsiktigt, ökar kunskap och använder sin kreativitet för att uppnå det.


En lärare och en elev vid komvux sitter mitt emot varandra. Läraren ser vi framifrån, hon har en ljuslila t-shirt, uppsatt hår och ler lite. Eleven ser vi bakifrån, hon har en leopardmönstrad hijab på sig.

Rätt stöd fick fler att stanna

För att bli bättre på att möta elevernas behov startade vuxenutbildningen i Partille ett projekt. Nu har personalen fått både utbildning och stöd genom en studiecoach.

Foto: Johan Wingborg

En man och två kvinnor sitter vid ett litet bord. På bordet finns en laptop. Mannen pekar på skärmen och kvinnorna tittar på skärmen. De sitter i skolmiljö.

Portalen som ska förenkla

När de digitala systemen inte fungerade för alla elever sökte Knut Hahns-skolan i Ronneby bidrag för att utveckla ett hjälpmedel på egen hand. Eleverna gillar den nya portalen.

Foto: Hans-Peter Bloom


Tre glada kvinnor står på en förskolas utegård. De tittar alla tre in i kameran. I bakgrunden syns en grön gräsmatta

Mer om tillgänglig förskola och skola

Uthålligt arbete i förskolan. Förskolorna i Upplands-Bro har under flera år arbetat systematiskt med lärmiljön. Nu har de uppnått flera av sina mål. Kompetensutveckling i alla yrkesgrupper, barns delaktighet och regelbundna uppföljningar har varit nycklar till framgången.

Arbeta långsiktigt. Hur kan arbetet med tillgänglighet bli hållbart på sikt? Mona Tafvelin, rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, ger råd.

Mer i detta nummer

Dubbla läroplaner. När en elev är mottagen i grundsärskolan och får sin undervisning i grundskolan gäller två läroplaner. I en artikel berättar två rektorer om sina erfarenheter av att arbeta med dubbla läroplaner.

Passar du in? "Allt börjar med bra lärare, men det krävs också ett gott stöd till lärare och här har vi alla ett jobb att göra" skriver Fredrik Malmberg, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten.

I mötet visar sig relationskompetensen. Jonas Aspelin är professor i pedagogik och har de senaste åren arbetat med att konceptualisera vad lärares relationskompetens egentligen är. I en intervju berättar han om vad han kommit fram till.

Ingen ska lämnas utanför. "I Sverige har vi fina målsättningar där jämlikhet och inkludering står för viktiga värden, men retoriken och agerandet tar ibland en annan riktning." Krönika av Pia Persson, verksamhetsansvarig för rättighetsfrågor inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Mor syr inte och far ror inte längre. Tone Engen, utvecklingssamordnare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, skriver om läromedelsutredningen i sin krönika.

Nyheter från Specialpedagogiska skolmyndigheten och andra delar av utbildningsvärlden.

Ladda ner tidningen

Lika värde ges ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Du kan ladda ner tidningen från myndighetens webbutik. Där kan du också beställa tryckta exemplar, utan kostnad.


Tre elever står bredvid varandra och tittar rakt emot dig. Alla har en pratbubbla med ett utropstecken i. En elev lägger sin hand på en annans axel.

Skrifter om adhd

Tre nya skrifter beskriver olika forskningsperspektiv inom adhd:

Målgrupp för skrifterna är framför allt rektorer, lärare, blivande lärare och specialpedagoger.


Tipsa andra om detta nyhetsbrev

Berätta gärna för andra att de kan få ett e-postmeddelande när ett nytt nummer av tidningen Lika värde finns att ladda ner.

Kontakta Lika värde-redaktionen

Vi i redaktionen för Lika värde-tidningen tar gärna emot idéer, förslag, frågor, synpunkter och positiv respons. Du kan mejla till oss på likavarde@spsm.se. Du når oss också via myndighetens konton i sociala medier.

Facebook, Instagram, Twitter: SPSMsverige
Linkedin: Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.