Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Tema: Stöd för utveckling

Lärmiljön ska fungera för alla barn, elever och vuxenstuderande, oavsett funktionsförmåga. För att lyckas med det kan man behöva hjälp utifrån. I nummer 2 av tidingen Lika värde kan du läsa om verksamheter som fått olika former av stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten i sitt utvecklingsarbete.


Fem nyfikna, små barn sitter tätt tillsammans i något som liknar en mjuk blå bassäng. Fyra av barnen har något blått på sig

Styrkan av mångfald

På tre förskolor i Örnsköldsvik talas det tretton olika språk. För att ta vara på mångfalden sökte de bidrag till ett utvecklingsprojekt. Det har lett till att barnen är stolta över sitt modersmål och sin kultur. Personalen ser att en kommunikativ tillgänglighet ger flera positiva effekter, framförallt för barn med funktionsnedsättning.

Foto: Jonas Forsberg

Två allvarliga kvinnor står framför en ljusgrön vägg. En har en prickig blus och står med armarna i kors. Den andra har en ljusgrå stickad tröja.

Elevhälsa för vuxna

Samverkan, samsyn och respekt för varandras professioner är viktiga frågor när det centrala Studieteamet i Stockholms stad utvecklar sitt eget arbete och stödet till vuxenutbildningarna. Det har bland annat lett till att deras pedagogiska kaféer nu har tillgängliga lärmiljöer som huvudtema.

Foto: Mikael Sjöberg


En pojke med glasögon tittar på något utanför bilden och ser lite bestört ut. Han rynkar lätt på ögonbrynen och munnen är öppen.

Mer om stöd för utveckling

Kollegial utveckling främjar lärmiljön. Ett projekt för att skapa en tillgänglig utbildning gav personalen på Släbroskolan i Nyköping ett gemensamt förhållningssätt och yrkesspråk. Det ledde i sin tur till en lugnare skolmiljö och ökad tydlighet.

Trygghet och delaktighet ger bättre kunskapsresultat. Eleverna på Brunnaskolan i Botkyrka blev delaktiga i hur skolans lärmiljö skulle bli mer tillgänglig. Det skapade trygghet som i sin tur ledde till ökade kunskapsresultat.

Samarbeta för bästa resultat. Intervju med Åsa Lindström om vad man bör ha gjort för att stödet från Specialpedagogiska skolmyndigheten ska ge effekt.

Foto: Jonas Forsberg

Mer i detta nummer

Ett stort tack till dig!
"Tusentals lärare och skolledare har utan förberedelsetid kastat sig ut i det okända och sliter hårt för att stödja sina elever. I förskolan och grundskolan är kollegor sjuka och färre vuxna delar på ett ansvar som var tufft redan tidigare." Fredrik Malmberg, generaldirektör, skriver om situationen i Sveriges skolor under rådande pandemi.

Ljudmetoden är överlägsen säger forskningen. Intervju med Anna Eva Hallin om det starka vetenskapliga stödet för att det är ljudmetoden som leder till flytande läsning både snabbast och för flest elever och vad det kan leda till att inte använda den metoden.

Med livet som insats. Krönika av Tone Engen.

Låt eleverna vägleda till lösningar! Krönika av Pia Persson

Ladda ner tidningen

Lika värde ges ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Du kan ladda ner tidningen från myndighetens webbutik. Där kan du också beställa tryckta exemplar, utan kostnad.Tipsa andra om detta nyhetsbrev

Berätta gärna för andra att de kan få ett e-postmeddelande när ett nytt nummer av tidningen Lika värde finns att ladda ner.

Kontakta Lika värde-redaktionen

Vi i redaktionen för Lika värde-tidningen tar gärna emot idéer, förslag, frågor, synpunkter och positiv respons. Du kan mejla till oss på likavarde@spsm.se. Du når oss också via myndighetens konton i sociala medier.

Facebook, Instagram, Twitter: SPSMsverige
Linkedin: Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.