Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Tema: Rättigheter i skolan

Skolan ska hjälpa alla elever att utvecklas, de ska få uttrycka sin mening och de har rätt till vila och lek. Det gäller oavsett funktionsförmåga. Hur kan skolan leva upp till dessa rättigheter för elever med funktionsnedsättning? Nummer 1 av tidningen Lika värde har temat Rättigheter i skolan. Läs om hur några skolor tagit sig an arbetet med elevernas rättigheter.


En pojke med glasögon springer utomhus så att håret flyger runt huvudet, han ler stort och tittar rakt in i kameran. Han har en gul jacka och en grön reflexväst på sig

Aktiva raster för alla

Silviaskolan erbjuder planerade aktiviteter på rasterna. För att få med alla elever finns olika aktiviteter att välja bland och personalen har strategier för att få med elever som tvekar inför att delta. Det har bidragit till mindre utanförskap och färre konflikter.

Foto: Jens Christian

Jenny Nilsson

Elevernas eget ombud

- Ett bra elevinflytande är otroligt viktigt, för det är eleverna som bäst vet hur deras skolvardag ser ut och vad som kan göras bättre, säger Jenny Nilsson, barnombud för statens specialskolor, med uppgift att utveckla elevdemokratin.

Foto: Kajsa Wirén


En person springer i en hinderbana, man ser bara fötterna

Mer om rättigheter i skolan

Barnkonventionen som lag ökar kraven på oss vuxna
"Som barnombudsman mötte jag påfallande ofta barn där vuxna hade tänkt ut färdiga lösningar men inte involverat barnet. Inte sällan blev besluten då verkningslösa och jag kan tyvärr säga att åtgärderna ibland till och med förvärrade situationen." Fredrik Malmberg, generaldirektör, skriver om vikten av att lyssna på och involvera barn i situationer och beslut som berör dem.

Tålamod, trygghet och förtroende blev nycklar till framgång. En elev som inte pratar i skolan – bara hemma eller med sin mamma närvarande – är en knivig utmaning. En sådan ställdes Vikenskolan inför. Läs om hur de arbetade för att upprätthålla rätten till bland annat utbildning för att nå sin fulla potential.

Ta med flera perspektiv i arbetet. Intervju med Rodhe Jonsson, rådgivare.

Ett barns liv går inte i repris. Krönika av Pia Persson.

Mer i detta nummer

Digitala verktyg i undervisningen – Favoritverktyget är en smart penna. Intervju med Daniella Alm Heljeved, som har grav dyslexi och som har provat olika digitala verktyg.

Inspireras av spännande forskning. Krönika av Cecilia Löfberg

Skolan kan vara avgörande för flickor med adhd. Intervju med Svenny Kopp, som gjort en sammanställning av kunskapsutvecklingen kring adhd hos flickor.

Ladda ner tidningen

Lika värde ges ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Du kan ladda ner tidningen från myndighetens webbutik. Där kan du också beställa tryckta exemplar, utan kostnad.Tipsa andra om detta nyhetsbrev

Berätta gärna för andra att de kan få ett e-postmeddelande när ett nytt nummer av tidningen Lika värde finns att ladda ner.

Kontakta Lika värde-redaktionen

Vi i redaktionen för Lika värde-tidningen tar gärna emot idéer, förslag, frågor, synpunkter och positiv respons. Du kan mejla till oss på likavarde@spsm.se. Du når oss också via myndighetens konton i sociala medier.

Facebook, Instagram, Twitter: SPSMsverige
Linkedin: Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.