Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Tema: Måluppfyllelse

Ibland behövs nya arbetssätt och vägar framåt för att uppfylla mål. I årets andra nummer av tidningen Lika värde kan du läsa om en gymnasieskola som tagit in matematiken i de praktiska ämnena och en annan som satsar på att skapa goda relationer för att stärka studiemotivationen. Läs också om särskolan som fokuserar på några få mål i taget för en unik elev.


En elev gungar och två hjälper till.

Pussel inför skolstart

Kid har blindhet, autism och intellektuell funktionsnedsättning. Hans skolstart i grundsärskolan var mycket väl förberedd och det lade grunden för en positiv utveckling. Nu har både Kid och lärarlaget erövrat nya förmågor.

En kvinna står i en bilverkstad

Begriplig matematik

Med funktionell matematik når fler elever kunskapsmålen på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga. Även lärarrollen utvecklas med integrerad matematikundervisning i praktiska ämnen.


Två tjejer och en kille står framför sin gula gymnasieskola

Mer om måluppfyllelse

Goda relationer viktigt för studiemotivationen. Sociala relationer i skolan är grunden för goda studieresultat. Det är vad lärarna inom det samhällsvetenskapliga programmet på Jämtlands gymnasium arbetar utifrån. Eleverna på skolan håller med och menar att goda relationer med andra elever och lärare är en viktig faktor för studiemotivation.

Alla perspektiv behövs. Hur kan en skola arbeta med måluppfyllelse för elever med funktionsnedsättning? Johanna Benfatto, rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, ger råd.

Lika värde eller kunskapsresultat. Pia Persson, verksamhetsansvarig för rättighetsfrågor inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, skriver i en krönika om att måluppfyllelse i skolan både handlar om kunskaper och om det demokratiska uppdraget.

Mer i detta nummer

Skolan är aldrig körd – det finns alltid vägar tillbaks. Tobias Forsell är aktuell med en avhandling om problematisk skolfrånvaro. Den bygger på intervjuer med elever som kommit tillbaka efter problematisk skolfrånvaro, föräldrar till barn som har samma erfarenheter och även skolpersonal. I en artikel berättar han om vad hans forskning visar.

Det går att vända konsekvenserna av pandemin. Åtgärder behöver sättas in nu och pågå länge, skriver Fredrik Malmberg, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Utan tvivel är man också riktigt klok. "Både i media och populärvetenskapligt har fokus förflyttats de senaste åren från problem till möjlighet när det gäller barn och elever med hög aktivitetsnivå, hög grad av impulsivitet samt koncentrationssvårigheter." Krönika av Tone Engen, utvecklingssamordnare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Förhindra skolmisslyckande – ur ett europeiskt perspektiv. En rapport från European Agency beskriver hur olika länder i Europa arbetar för att förbättra skolsystemens förmåga att tillgodose elevers olika behov.

Nyheter från Specialpedagogiska skolmyndigheten och andra delar av utbildningsvärlden.

Ladda ner tidningen

Lika värde ges ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Du kan ladda ner tidningen från myndighetens webbutik. Där kan du också beställa tryckta exemplar, utan kostnad.


En kvinna i fokus, hon ler och tittar rakt in i kameran, i förgrunden en suddig man som tittar åt ett annat håll, i bakgrunden skymtar ett gult arbetsfordon

Missade du förra numret?

Vi hade tekniska problem vid utskicket av nyhetsbrevet om årets första nummer av Lika värde-tidningen. Vi ber om ursäkt för det. Temat var utbildning och struktur. I det numret kan du bland annat läsa om

- Liljaskolans i Vännäs arbete för att minska frånvaro och avhopp.

- Ett projekt i Sölvesborg vars kärna är att skifta fokus från elevernas tillkortakommande till verksamhetens lärmiljö.

- Fyra grundskolor i Tranemo som utvecklat ett arbetssätt för att minska stress och öka glädjen.

- En intervju med Alli Klapp där hon berättar om sin och Anders Jönssons enkätstudie om vilket stöd elever upplever att de får i skolan.

Tipsa andra om detta nyhetsbrev

Berätta gärna för andra att de kan få ett e-postmeddelande när ett nytt nummer av tidningen Lika värde finns att ladda ner.

Kontakta Lika värde-redaktionen

Vi i redaktionen för Lika värde-tidningen tar gärna emot idéer, förslag, frågor, synpunkter och positiv respons. Du kan mejla till oss på likavarde@spsm.se. Du når oss också via myndighetens konton i sociala medier.

Facebook, Instagram, Twitter: SPSMsverige
Linkedin: Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.