Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Tema: Läsa, skriva, räkna

Att lära sig läsa, skriva och räkna är inte alltid så lätt. Vad kan skolan göra då? I nummer 3 av tidningen Lika värde kan du läsa om en mattesatsning i en hel kommun, ett lekfullt sätt att lära sig skriva och hur en skola arbetar med Läsa, skriva, räkna – garantin för tidiga stödinsatser.


En grupp elever står runt ett bord med en miljö byggd i lego. En elev berättar om bockarna bruse med hjälp av miljön.

Med lekfullt skrivande händer något i språket

Två skolor i norra Sverige prövar metoden Playful writing, där eleverna får berätta muntligt, lyssna på varandra, bygga tillsammans och därefter skriva med egna ord. Pedagogerna ser att det ger eleverna fler möjligheter att visa sina förmågor och vara delaktiga på sina egna villkor.

Foto: Kerstin Stickler

Utvecklar undervis­ningen i matematik

För att utveckla undervisningen i matematik samlar Örnsköldsviks kommun den kompetens de redan har och sprider den vidare. Kommunens utbildningsutvecklare berättar om satsningen och en speciallärare beskriver hur hon arbetar med matematik.

Illustration: Helena Halvarsson


Två glada flickor tittar rakt in i kameran med huvudena tätt ihop.

Mer om Läsa, skriva, räkna

Släpp läroboken och diskutera matematik. Inkludering handlar om många fler faktorer än en fysisk placering. Ämnet matematik behöver bli mindre läroboksfokuserat och undervisningen mer kreativ, det menar Helena Roos som forskar inom området särskilda utbildningsbehov i matematik.

Här vävs kartläggning och stöd in i både lärande och lek. Gemensamma analyser, täta avstämningar och intensiva stödperioder. Det är några av de sätt som Lejonströmsskolan i Skellefteå använt för att få in momenten i Läsa, skriva räkna - en garanti för tidiga stödinsatser, i det ordinarie arbetet.

Fånga upp missförstånd tidigt. Snabba råd från Heléne Slivka, specialpedagogisk rådgivare med fokus på matematiksvårigheter.

Foto: Kerstin Stickler

Mer i detta nummer

Den värdefulla skoldagen.
"Det har slitits hårt i skolans värld. När andra verksamheter har stängts ned har skolan hållit igång. Undervisning har bedrivits, om än ibland i andra former. Betydelsen av skolpersonalens ansträngningar kan knappast värderas högt nog." Fredrik Malmberg, generaldirektör, skriver om risken för en utbildningsskuld på grund av rådande pandemi.

Samverkanskontor – ett svar på skolchefernas önskan
Större förståelse, närmare kontakt och mer samarbete med skolmyndigheterna. Det behöver skolcheferna för att förbättra verksamheten. Därför har Specialpedagogiska skolmyndigheten öppnat 16 samverkanskontor över hela landet.

Det sociala är viktigt. Krönika av Cecilia Löfberg

Bedöma eller döma? Krönika av Pia Persson

Nyheter från Specialpedagogiska skolmyndigheten och andra delar av utbildningsvärlden.

Ladda ner tidningen

Lika värde ges ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Du kan ladda ner tidningen från myndighetens webbutik. Där kan du också beställa tryckta exemplar, utan kostnad.Tipsa andra om detta nyhetsbrev

Berätta gärna för andra att de kan få ett e-postmeddelande när ett nytt nummer av tidningen Lika värde finns att ladda ner.

Kontakta Lika värde-redaktionen

Vi i redaktionen för Lika värde-tidningen tar gärna emot idéer, förslag, frågor, synpunkter och positiv respons. Du kan mejla till oss på likavarde@spsm.se. Du når oss också via myndighetens konton i sociala medier.

Facebook, Instagram, Twitter: SPSMsverige
Linkedin: Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.