Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Tema: Elevens rätt till stöd

För att kunna ge elever det stöd de behöver i sitt lärande behövs samarbete. I nummer 4 av tidningen Lika värde kan du läsa om samarbete inom grundskolan för att ge elever stöd tidigt och för att öka den språkliga tillgängligheten. Läs också om grundsärskolan som samarbetar med ett förlag för att få till bra läromedel.


Ingen väntan på stöd

När garantin för tidiga stödinsatser började gälla utvecklade Sofiehemsskolan i Umeå sitt systematiska arbete med stödinsatser. Samråd, samsyn och trygghet är ledord i det arbetet.

Foto: Johan Gunséus

Elever testar läromedel

Elever och lärare på Södermalmsskolan i Stockholm är testpiloter för ett nytt läromedel under utveckling. Det är ett värdefullt samarbete för både skolan och läromedelsförlaget.

Foto: Peter Nordahl


Mer om temat Elevens rätt till stöd

Fokus på tillgängligt språk. På Barnarpsskolan i Jönköping går flera elever som har språksvårigheter av olika karaktär. I ett projekt fokuserar de nu på att göra språket mer tillgängligt. Under två till tre veckor arbetar projektledaren ihop med respektive arbetslag för att utveckla just deras undervisning.

Samarbeta för att hitta lösningar. Hur säkerställer man att eleverna får rätt stöd? Lina Sandell, rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, ger råd.

Rätt till rätt stöd. En krönika om hur man vet vad som är rätt stöd och varför det är viktigt. Av Pia Persson, verksamhetsansvarig för rättighetsfrågor inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Stöd behöver sättas in i tid. "Genom att följa elevers lärande och sätta in tidiga stödinsatser redan från förskoleklass ska fler elever få det stöd de är i behov av" skriver Fredrik Malmberg, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Foto: Patrik Svedberg

Mer i detta nummer

Metoden som vänder på perspektiven

Kamilla Klefbeck är doktorand i Forskarskola i specialpedagogik för lärarutbildare vid Malmö universitet. I en intervju berättar hon om hur metoden "lession study" vänder på perspektiven och fokuserar på undervisningsmetoder istället för på elevers tillkortakommande.

Rådgivare ger stöd

Förskolor och skolor kan få specialpedagogiskt stöd från Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare. I en artikel berättar två rådgivare om hur de med olika bakgrunder och spetskunskaper hjälper skolor att göra skillnad för eleverna.

Långt till biblioteket och varmt på teatern

Tone Engen, utvecklingssamordnare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, skriver om förskolan i sin krönika.

Nyheter

Nyheter från Specialpedagogiska skolmyndigheten och andra delar av utbildningsvärlden.

Ladda ner tidningen

Lika värde ges ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Du kan ladda ner tidningen från myndighetens webbutik. Där kan du också beställa tryckta exemplar, utan kostnad.

  • Ladda ner Lika värde nr 4 2021


Tipsa andra om detta nyhetsbrev

Berätta gärna för andra att de kan få ett e-postmeddelande när ett nytt nummer av tidningen Lika värde finns att ladda ner.

Kontakta Lika värde-redaktionen

Vi i redaktionen för Lika värde-tidningen tar gärna emot idéer, förslag, frågor, synpunkter och positiv respons. Du kan mejla till oss på likavarde@spsm.se. Du når oss också via myndighetens konton i sociala medier.

Facebook, Instagram, Twitter: SPSMsverige
Linkedin: Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.