Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Stöd för utveckling är tema för Lika värde

I 2017 års första nummer av tidningen Lika värde kan du läsa om verksamheter som tagit hjälp av Specialpedagogiska skolmyndigheten för att få stöd i sitt utvecklingsarbete. Ett exempel är Vasaskolan i Danderyd, som ville dela med sig av sina kunskaper och fick bidrag till att utbilda kollegiala handledare.

Ladda ner tidningen från vår webbshop. Där kan du också beställa tryckta exemplar, utan kostnad.

Bilden ovan är fotograferad av Rickard Kilström.Två pojkar, två flickor och två kvinnor sitter runt ett lågt bord. De pratar och äter smörgås.

Förskolan som vill knäcka koden till språkutveckling

Förskolan ville bli bättre på att ge barnen stöd att utveckla sin kommunikation. De behövde mer kunskap om vilka konsekvenser flera funktionsnedsättningar kan få för barnens utveckling. Med stöd från Resurscenter tal och språk utvecklade Snäckbackens specialförskola i Sollentuna sitt arbetssätt.

Ladda ner tidningen från vår webbshop.

Fotograf: Hans Alm


En kvinna med långt, brunt hår sitter på en bakåtvänd stol framför en bokhylla, hon tittar rakt in i kameran och ler lite.

"Som att gå runt i en bokaffär"

Maria Sundberg är en av 10 000 som använder den digitala söktjänsten Hitta läromedel för att leta läromedel till elever som behöver särskilt stöd.

Ladda ner tidningen från vår webbshop.

Fotograf: Hans Alm

En kvinna med glasögon och långt, gråbrunt hår uppsatt i en tofs tittar rakt in i kameran och ler lite.

Finland och Sverige kan lära av varandra

Marjatta Takala, professor i specialpedagogik , berättar om spännande skillnader mellan oss och vårt grannland.

Ladda ner tidningen från vår webbshop.

Fotograf: Ulrika Sahlén


Tipsa gärna andra om detta nyhetsbrev

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom: specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.
Läs mer på www.spsm.se