Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Tema: Skola på distans

I år har många skolor haft undervisning helt, eller delvis, på distans. Men hur har de förberett eleverna inför distansundervisningen? Och hur har stödet till eleverna påverkats? I nummer 4 av tidningen Lika värde kan du läsa om hur några skolor tog sig an utmaningen.


Illustration av en lärare som arbetar vid en en dator. Från datorn går streck till tre elever som befinner sig i var sin cirkel med olika digitala enheter

Egen plattform guld värd i distansarbetet

Tack vare en bra digital infrastruktur, och en skräddarsydd plattform kunde Ådalsskolan i Kramfors snabbt ställa om och hitta lösningar för elever i behov av stöd.

Illustration: Jörgen Jörälv

En allvarlig kvinna tittar rakt in i kameran, bakom henne skymtar elevarbeten gjorda av pärlor

Pandemin har kickat oss in i framtiden

På Hällsboskolan i Stockholm går elever med språkstörning. Skolan har vänt pandemin till en fördel. 
– Våra elever kan ha vinster av att undervisas på distans, säger rektorn.

Foto: Mikael Sjöberg


Två kvinnor står utanför en skola. Båda tittar in i kameran och ler stort.

Mer om skola på distans

Nya arbetssätt med kollegialt lärande och promenadsamtal. Kollegialt lärande fick stor betydelse när all personal på Kullagymnasiet i Höganäs skulle lära sig hantera digitala arbetssätt på distans. Ett sätt för elevhälsan att hålla kontakt med eleverna blev att använda promenadsamtal, parallellt med telefon och mejl.
Foto: Stefan Lindblom

Alla som styr behöver agera. Eva Rännar, specialpedagogisk rådgivare, ger några råd till skolhuvudman, rektor och lärare.

Mer i detta nummer

Så lade de grunden för uppriktiga diskussioner - Kollegialt lärande om specialpedagogik. Rinnebäcksskolan i Kävlinge har deltagit i kompetensutvecklingen Specialpedagogik för lärande. Med hjälp av ett öppet samtalsklimat kunde personalen diskutera inkludering och synen på elevers beteende. Tillsammans har de nu lagt grunden för skolans gemensamma värderingar.

Stärk elevernas självtillit 
"Förmedla till elever som behöver anpassningar att dessa är lika mycket värda som att inte behöva anpassningar. Och tänk på att även anpassa och kommunicera betygskriterierna. Och låt alltid elever som är i behov av särskilt stöd göra sina röster hörda – det gynnar alla." Det säger Karin Bertills, som i grunden är idrottslärare. I sin avhandling har hon fokuserat på hur högstadieelevers självtillit och delaktighet påverkar resultaten när det kommer till ämnet idrott och hälsa, men även i skolarbetet generellt.

Involvera unga med funktionsnedsättning. Fredrik Malmberg, generaldirektör, skriver om vikten av att lyssna på barn och unga med funktionsnedsättning.

Till punkt och pricka. Krönika av Tone Engen.

Allas Lika värde? "Tyvärr får jag inte ihop dagens retorik kring stökiga elever med respekten för elevernas inneboende värde", skriver Pia Persson i sin krönika.

Nyheter från Specialpedagogiska skolmyndigheten och andra delar av utbildningsvärlden.

Ladda ner tidningen

Lika värde ges ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Du kan ladda ner tidningen från myndighetens webbutik. Där kan du också beställa tryckta exemplar, utan kostnad.


Tipsa andra om detta nyhetsbrev

Berätta gärna för andra att de kan få ett e-postmeddelande när ett nytt nummer av tidningen Lika värde finns att ladda ner.

Kontakta Lika värde-redaktionen

Vi i redaktionen för Lika värde-tidningen tar gärna emot idéer, förslag, frågor, synpunkter och positiv respons. Du kan mejla till oss på likavarde@spsm.se. Du når oss också via myndighetens konton i sociala medier.

Facebook, Instagram, Twitter: SPSMsverige
Linkedin: Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.