Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Tema: Sällsynta funktionsnedsättningar

Det kan vara en utmaning att göra sin verksamhet tillgänglig för ett barn eller en elev med en sällsynt funktionsnedsättning. Men det kan också vara sporrande, för det tvingar oss att tänka nytt och göra annorlunda. I nummer 3-4 av tidningen Lika värde är temat Sällsynta funktionsnedsättningar. Läs om några verksamheter som varit kreativa och hittat lösningar som fungerar.


En flicka med gluggar mellan tänderna ler, håller upp ett finger och tittar på någon som inte syns i bild.

Samarbete för att skapa förutsättningar

Tilja har ett sällsynt syndrom. För att skapa bra förutsättningar för henne att utveckla sitt lärande inledde skolan ett samarbete med habilitering, vårdnadshavare och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Nu går hon på två skolor.

Foto: Drago Prvulovic

En uppslagen bok med en taktil bild, punktskrift och svartskrift. Ett barn lutar sig över boken och känner på bilden. Händer från två andra personer känner på bilden och texten.

Stöd, utbildning och kreativitet

När Thea skulle börja i förskolan hade personalen inga kunskaper om hur de skulle anpassa verksamheten för ett barn med synnedsättning. Men med stöd, utbildning och kreativitet har de nu en förskola som fungerar för alla barn i verksamheten.

Foto: Lasse Forsberg


Mer om temat

Se eleven som är sällsynt men inte ovanlig!

"Även om varje diagnos är extremt sällsynt i sig, är det inte ovanligt att personer har sällsynta diagnoser. Bara i Sverige uppskattas två procent av befolkningen ha det. Det betyder att varje kommun och varje större fristående skolhuvudman har ansvar för skolgången för elever som har sällsynta diagnoser." Fredrik Malmberg skriver om sällsynta diagnoser i skolan i sin spalt.

Lyckad lösning med omvänd integrering i grundsärskolan. Intervju med Anna Bergevi, specialpedagog, om en ovanlig lösning för en elev med en sällsynt diagnos.

Samarbeta vid sällsynta diagnoser. Intervju med Magnus Lennartsson, rådgivare.

Våga tala om olikheter. Krönika av Pia Persson.

Tid och utbildad personal är avgörande för elever med blindhet. Intervju med Kim de Verdier om hennes avhandling.

Mer i detta nummer

Kollegialt lärande om lek i förskolan. Artikel om en förskola som använt ett stödmaterial från Specialpedagogiska skolmyndigheten för att utveckla verksamheten.

Smakprov på en forskningsutblick. Forskaren Johanna Lundqvist skriver själv om sin forskning.

Bred satsning på visuellt stöd. Artikel om kommunalt projekt för att göra bilder och symboler till en naturlig del av kommunikationen i klassrummet.

Gud och Google. Krönika av Tone Engen.

Nyheter från Specialpedagogiska skolmyndigheten och andra delar av utbildningsvärlden.

Årets sista nummer

I år har vi slagit ihop nummer tre och fyra av tidningen Lika värde, därför är den lite tjockare än vanligt. Nästa nummer utkommer i slutet av februari 2020.

Ladda ner tidningen

Lika värde ges ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Du kan ladda ner tidningen från myndighetens webbutik. Där kan du också beställa tryckta exemplar, utan kostnad.Tipsa andra om detta nyhetsbrev

Berätta gärna för andra att de kan få ett e-postmeddelande när ett nytt nummer av tidningen Lika värde finns att ladda ner.

Kontakta Lika värde-redaktionen

Vi i redaktionen för Lika värde-tidningen tar gärna emot idéer, förslag, frågor, synpunkter och positiv respons. Du kan mejla till oss på likavarde@spsm.se. Du når oss också via myndighetens konton i sociala medier.

Facebook, Instagram, Twitter: SPSMsverige
Linkedin: Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.