Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

NPF är tema för Lika värde

Barn och elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) är ingen homogen grupp. Därför behöver stödet i undervisningen utgå från den enskilda individens behov. I årets första nummer av tidningen Lika värde kan du läsa om verksamheter som tagit tag i utmaningar på olika sätt.


Rörelseglädje. 8-10 elever i ett klassrum håller händerna över huvudet och tittar på en stor bildskärm med en färgglad figur på.

Bättre lärmiljö med små medel

Två skolor beskriver hur de förbättrat sin lärmiljön för elever med NPF med små medel. Den ena har utvecklat skolans arbetssätt genom att bland annat bredda basen för det specialpedagogiska arbetet. Den andra har skapat en fysisk miljö som ger ökade möjligheter till koncentration.

Fotograf: Lennart Perlenhem

En kille i gymnasieålder håller upp en glasburk med båda händerna. Han ler.

Förberedelser inför vuxenlivet

Samuel Asplund tar studenten i vår och har siktet inställt på att bo i gruppboende, och att leda postkodmiljonären på TV. Han är blind sedan födseln och har autism. För att erbjuda honom utmaningar som både är tillräckligt motiverande och engagerande har skolan involverat viktiga personer kring Samuel och skolan.

Fotograf: Patrik Degerman


Mer i detta nummer

Töcken i tiden

Mycket av det som händer på utbildningsområdet är omtöcknande. Skolan var inte högst på den politiska dagordningen under 2018. En segdragen regeringsbildning skapade ovisshet. Framtidsfrågorna i skolan kan vara svåra att sia om: Vad kommer? Vad går? Vad består?
Krönika av Tone Engen.

För en skola där alla närvarar. Fredrik Malmberg om vikten av att förebygga skolfrånvaro.

Tydlighet och inkludering ger trygghet och självförtroende. Intervju med två lärare som ger flera exempel på hur de arbetar med tydlighet och inkludering för att ge eleverna trygghet och självförtroende.

Fokusera på lösningar. Intervju med Linda Petersson, rådgivare.

Ta itu med frånvaron. Krönika av Pia Persson.

Ungdomars röster om egen delaktighet. Intervju med Frida Lygnegård, universitetsadjunkt, om hennes avhandling.

Nyheter från Specialpedagogiska skolmyndigheten och andra delar av utbildningsvärlden.

Ladda ner tidningen

Lika värde ges ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Du kan ladda ner tidningen från myndighetens webbutik. Där kan du också beställa tryckta exemplar, utan kostnad.Nya bestämmelser i skollagen

Den 1 juli 2019 börjar nya bestämmelser i skollagen att gälla. Då införs Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. Syftet med garantin är att elever i behov av stöd, tidigt ska få stöd utformat utifrån sina behov.

Kurser och aktiviteter

Specialpedagogiska skolmyndigheten anordnar konferenser, tematräffar och kurser på olika orter och på distans. På vår webbplats kan du söka bland alla våra kurser och aktiviteter. Du kan filtrera din sökning genom att till exempel specificera målgrupp, typ av aktivitet eller funktionsnedsättning för att hitta det som intresserar just dig.

Hjälp oss att utveckla nyhetsbrevet

Vi vill göra detta nyhetsbrev ännu bättre. Vår tanke är att det ska innehålla fler nyheter från Specialpedagogiska skolmyndigheten med länkar till det du som arbetar i förskola, skola och vuxenutbildning kan ha nytta av. Har du önskemål eller förslag på hur vi kan förbättra nyhetsbrevet? Vi tar emot alla idéer! Skicka dem till likavarde@spsm.se

Tipsa andra om detta nyhetsbrev

Berätta gärna för andra att de kan få ett e-postmeddelande när ett nytt nummer av tidningen Lika värde finns att ladda ner.

Kontakta Lika värde-redaktionen

Vi i redaktionen för Lika värde-tidningen tar gärna emot idéer, förslag, frågor, synpunkter och positiv respons. Du kan mejla till oss på likavarde@spsm.se. Du når oss också via myndighetens konton i sociala medier.

Facebook, Instagram, Twitter: SPSMsverige
Linkedin: Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.