Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Förskolan är tema för Lika värde

Alla barn är välkomna till förskolan. Men hur möter förskolan barngruppens behov? I vårens nummer av Lika värde kan du läsa om hur några förskolor tagit sig an utmaningar med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Ett exempel är Oxelösunds kommun som fick stöd när ett barn med en sällsynt diagnos skulle börja i förskolan.

Ladda ner tidningen från vår webbshop. Där kan du också beställa tryckta exemplar, utan kostnad.

Bilden ovan är fotograferad av Olof Näslund.


De fick verktyg för utveckling

En förskola i Söderhamn har blivit bättre på att möta barngruppens behov genom att utveckla verksamheten med hjälp av en modell. Den är nu ett webbaserat stödmaterial som alla kan ta del av.

Ladda ner tidningen från vår webbshop.

Fotograf: Mats Åstrand

Leklotsar som leker på barnens villkor

Ett lekprojekt i Stockholm har satsat på leklotsar för att öka inkluderingen. I ett systematiskt arbete guidade leklotsarna barnen i leken och det har fått barn med autism att blomma ut.

Ladda ner tidningen från vår webbshop.

Fotograf: Peter Nordahl


Involvera all personal för ett forskningsbaserat arbetssätt i förskolan

Kompetensutveckling i kombination med coachning för all personal, systemstöd och ett bra stöd från förskolechef ger förutsättningar för en god implementering av ett forskningsbaserat arbetssätt kring barn med autismspektrumdiagnos. Det konstaterar Lise Pettersson-Roll, professor i specialpedagogik.

Ladda ner tidningen från vår webbshop.

Tipsa gärna andra om detta nyhetsbrev

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom: specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.
Läs mer på www.spsm.se