Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Extra anpassningar är tema för Lika värde

Extra anpassningar finns för att göra undervisningen mer tillgänglig för eleverna. I årets höstnummer av Lika värde, kan du läsa om hur tre skolor har utvecklat nya arbetssätt för att möta sina elevers behov. Ett exempel är en yrkesutbildning i Jämtland där betygen blivit högre, färre elever blir underkända och färre hoppar av utbildningen.

Lika värde ges ut av Specialpedaogiska skolmyndigheten. Du kan ladda ner tidningen från vår webbshop. Där kan du också beställa tryckta exemplar, utan kostnad.

Bilden ovan är fotograferad av Niclas Vestefjell.


Två elever sitter framför en dator i ett klassrum tillsammans med en lärare. De är alla glada. Eleverna tittar in i kameran. De är båda ljushåriga. En har kort hår och glasögon, den andra har långt hår i en tofs. Läraren har ljusbrunt hår.

Nytt arbetssätt ger trygg skolmiljö

En skola i Sölvesborg upplevde att de barn som behövde mest vuxenhjälp fick minst. De förändrade då sitt arbetssätt med hjälp av bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Eleverna lär nu känna varandra i små skiftande arbetsgrupper, där varje elev får synas och får hjälp. Det ger ökad trygghet. 

Ladda ner tidningen från vår webbshop.

Fotograf: Serny Pernebjer

Porträtt av Fredrik Malmberg. Han har kort, grått hår, glasögon med mörka skalmar, smala ögon, en mörk kavaj och en ljusblå skjorta som är öppen i halsen. Han står utomhus med grönska i bakgrunden.

Du har ett livsviktigt uppdrag!

"De flesta som läser Lika värde arbetar med att barn och unga oavsett funktionsförmåga ska nå sina utvecklingsmål. Det är ett livsviktigt uppdrag." Det skriver Fredrik Malmberg i sin första spalt i tidningen Lika värde. Han är ny generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten sedan 1 juli i år.

Ladda ner tidningen från vår webbshop.

Fotograf: Olle Melkerhed


Skolan där inget ses som speciellt

I Mariestad finns en friskola med en spännande syn på extra anpassningar. Att en elev är i behov av teknikstöd eller vill göra muntliga prov, är inget som kräver en extra insasts. Skolans visionen är att extra anpassningar och särskilt stöd tillhör det dagliga arbetet. 

Ladda ner tidningen från vår webbshop.

Stödmaterial om extra anpassningar

Ett nytt webbaserat stödmaterial om extra anpassningar publiceras på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats den 29 september.

Stödmaterialet består av filmer och diksussionsfrågor. Det är till för skolor som vill komma igång med eller utveckla ett systematiskt arbete med extra anpassningar. 

Mer i detta nummer

Samarbeta och dokumentera för att lyckas med extra anpassningar. Råd från Anna Sjölander, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Utbildning ger ökad inkludering. Håbo kommun utbildar all skolpersonal i specialpedagogik.

Elev, patient och klient. Organisatoriska skillnader i bemötandet av personer med utvecklingssörning. Intervju med Jens Ineland, docent och lektor vid Pedagogisk institutionen, Umeå universitet.

PISA och den misslyckade svenska skolan. Krönika av Johan Östman, forsknings- och utvecklingschef på Specialpedagogsika skolmyndigheten.

Enorma globala utmaningar. Krönika av Pia Persson, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten

Nyheter från utbildningsvärlden och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ladda ner tidningen från vår webbshop.

Tipsa andra om detta nyhetsbrev

Berätta gärna för andra att de kan få ett e-postmeddelande när ett nytt nummer av tidningen Lika värde finns att ladda ner.

Det här är Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Läs mer på www.spsm.se