Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Test 2017-09-13


Studiepaket och publikationer

Webbaserade stödmaterial och studiepaket

Specialpedagogiska skolmyndigheten har flera olika stödmaterial som ger stöd i yrkesutövningen till dig som är verksam i skolan och förskolan.

 

 Mobilanvändning bildbasen Ritade Tecken

Gå in på ritadetecken.se. Skriv in ett ord i sök-rutan, så får du upp ett sökresultat.


Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom: specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.
Läs mer på www.spsm.se