Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten
En videokamera sedd bakifrån med texten Vodden Lika värde på bilden

Nyhetsbrev ett 2021-04-30

En liten ingress

Ett kort, bara för att testa om det går ut.


Hej hej

Hej hopp hallå
Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.
Läs mer på www.spsm.se