Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Aktuellt från SPSM

Nummer 1, 2021

Välkommen till SPSM:s nyhetsbrev där vi samlar det som är aktuellt inom specialpedagogik och skola. Nyhetsbrevet innehåller material, kurser, webbsidor och andra tips.

Vill du fortsätta få nyhetsbrev från oss? Anmäl dig i så fall via den här länken. Tipsa gärna kollegor och medarbetare om att de också kan prenumerera!


Kontakta oss om råd

Hur kan skolor få hjälp från SPSM? Den och andra frågor om stöd och specialpedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar kan vi ge svar på i tjänsten Fråga en rådgivare. Ring oss eller ställ din fråga digitalt!

Tidiga stödinsatser

Det nya studiepaketet Systematik för tidiga stödinsatser hjälper lärare, elevhälsa och rektor i lågstadiet att utforma stödinsatser för elever som har svårt att nå kunskapskraven i matematik och svenska.


Nytt material om NPF för alla skolformer

Här har vi samlat länkar till nytt och användbart material om NPF:


Podden Lika värde

Vad vill du få inspiration och kunskap om? I vår egen podd Lika värde ger erfarna lärare, rektorer och specialpedagoger goda exempel och delar med sig av sin kunskap. Poddsamtalen är mellan 15 och 30 minuter långa.

Tre elever

Dags att söka bidrag

Utveckla din förskola, skola eller vuxenutbildning med hjälp av bidrag från SPSM! Projekt om ökad måluppfyllelse hos elever med funktionsnedsättning eller ökad kunskap hos skolpersonalen kan söka senast 30 november!


Det här är Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.
Läs mer på www.spsm.se