Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Nyhetsbrev från Södra regionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Dags att söka SIS-medel

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder kompetensutveckling och rådgivning inom det specialpedagogiska området för verksamma inom alla skolformer. Vi i Södra regionen ger stöd till dig som arbetar inom Skåne, Blekinge län, Kronobergs län och Kalmar län.

I detta nyhetsbrev informerar vi om det som vi tycker är viktigt för dig som arbetar inom förskola, skola, fritidshem och vuxenutbildning. Målet med vårt nyhetsbrev är att inspirera dig i ditt arbete med att ge alla barn, elever och vuxenstuderande en tillgänglig och likvärdig utbildning.Tecknad bild av fyra personer. En pekar på papper på bordet. En gestikulerar. En filmar. En tittar och lyssnar på de andra.

Dags att söka SIS-medel

Den 4 maj öppnade årets ansökningsperiod för utvecklingsprojekt inom förskola, skola och andra utbildningsverksamheter. Alla skolhuvudmän har möjlighet att söka bidrag från oss. Sista dag att söka bidraget är den 31 augusti.

Ca 80 miljoner finns att fördela. I årets ansökningsomgång beaktar vi särskilt

  • utvecklingsprojekt med inriktning mot vuxenutbildning och 
  • de som vill utveckla arbetssätt och metoder för att möta flickor och pojkar på ett likvärdigt sätt.

Tipsa gärna om möjligheten att söka SIS-medel till dina kollegor!

Läs mer om SIS-medel i vår webbnyhet den 4 maj

Mer information om SIS-medel

Sök SIS-medel på vår bidragsportal

Inspirerande exempel på utvecklingsprojekt med stöd av SIS-medel

Ett urval av höstens kurser och tematräffar

Nedanstående finns ett urval av kurser och tematräffar som vi erbjuder i höst. Våra kurser och tematräffar vänder sig till dig som arbetar inom förskola, skola och vuxenutbildning i Skåne, Blekinge län, Kronobergs län och Kalmar län. Den röda tråden i alla våra kurser och tematräffar är att bidra till att alla barn, elever och vuxenstuderande får en tillgänglig och likvärdig utbildning. Vårt mål är att du ska få ökad kunskap om hur du kan skapa en tillgänglig lärmiljö för barn, elever och vuxna med funktionsnedsättning.

Se mer av vårt utbud i vår kursöversikt över höstens alla kurser och träffar (PDF-dokument, 1 kB)

Sök efter kurser på vår webbsida


Att undervisa barn, elever och vuxna med språkstörning

Fokus på barn i förskola: 11 september & 10 oktober, Malmö och 12 september & 11 oktober, Oskarshamn

Fokus på elever från förskoleklass till årskurs 6: 3 oktober & 21 november, Malmö och 3 oktober & 7 november, Alvesta

Fokus på elever i årskurs 7-9 samt gymnasiet: 4 oktober, 7 november & 27 november, Malmö

Fokus på vuxenstuderande: 8 oktober & 13 november, Malmö

Att undervisa vuxenstuderande med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

19 september, Växjö

9 oktober, Malmö

14 november, Kalmar

Att möta barn, elever och vuxna med lindrig, måttlig och svår synnedsättning (ej blindhet)

Fokus på barn: 26 september & 23 oktober

Fokus på elever och vuxna: 12 september & 9 oktober, Oskarshamn och 19 september & 18 oktober, Malmö

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

Baskurs: 8 november & 5 december, Malmö

Konferens - Inspirationsdag tidig AKK: 27 september, Växjö


Fråga en rådgivare

Fråga en rådgivare

Visste du att du kan få svar på dina frågor om pedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning genom vår tjänst Fråga en rådgivare?

Där kan du även söka svaret på din fråga bland redan publicerade svar.

Följ gärna oss på sociala medier

Följ gärna oss på Instagram, som är ett stafettkonto för våra medarbetare. Varje vecka möter du en medarbetare som visar sin arbetsvardag.

Spsmsverige heter vi på Instagram.

Vi finns även på Facebook, Twitter och Linkedin.

Du vet väl att flera av våra medarbetare bloggar om olika specialpedagogiska utmaningar i vår webbsida? Alla våra bloggar hittar du här.

Kontakta oss

Kontakta vår kommunikatör Petra Eklund, petra.eklund@spsm.se om du har frågor om vår verksamhet, vårt kursutbud eller vill veta mer om vårt specialpedagogiska stöd.

En likvärdig utbildning för alla

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också åtta specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.

Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Besök även vår webbplats www.spsm.se

Varför får du detta nyhetsbrev?

Du får detta nyhetsbrev för att:

  • du har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
  • finns med i Skolverkets skolregister.

Enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR) ska vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter när det gäller våra nyhetsbrev. Vi grundar vår personuppgiftsbehandling på samtycke och allmänt intresse som rättslig grund. Oavsett om du har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller finns med i skolverkets skolregister så behandlar vi din e-postadress, namn och efternamn. Det gör vi för att kunna skicka våra nyhetsbrev till dig. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att avregistrera dig, se länken "Avregistering" längst ner på denna sida. Då tar vi bort dina personuppgifter från vår sändlista för nyhetsbrev. Om du inte har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev utan får nyhetsbrevet för att du finns med i Skolverkets skolregister så kan du maila petra.eklund@spsm.se med "Avregistrering nyhetsbrev" i ämnesraden så tar vi bort dina uppgifter från vår sändlista för nyhetsbrev.