Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Nyhetsbrev från Södra regionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten

God jul och gott nytt år önskar Södra regionen

Specialpedagogiska skolmyndigheten vill önska er som är verksamma inom förskola, skola och vuxenutbildning en god jul och gott nytt år! Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder kompetensutveckling och rådgivning inom det specialpedagogiska området för verksamma inom alla skolformer. Vi i Södra regionen ger stöd till dig som arbetar inom Skåne, Blekinge län, Kronobergs län och Kalmar län. 

Under våren har vi flera spännande kurser och konferenser. Som vanligt kan du även söka om specialpedagogiskt stöd på vår webbsida, ställa frågor genom vår tjänst Fråga en rådgivare, ansöka om SIS-medel till särskilda insatser och söka efter tillgängliga läromedel via tjänsten Hitta Läromedel. På vår webbutik kan du även ansöka om anpassning av läromedel för elever med synnedsättning eller blindhet, elever med läs- och skrivsvårigheter och rörelsehinder.


Rektor med vetande png

Anmälan till vårens kanske viktigaste konferens

Mellan 15 januari-12 februari kan du anmäla dig till vårens kanske viktigaste konferens, Rektor med vetande. Årets konferens, som hålls i Malmö 14 mars 2018, handlar om När hälsa och lärande går hand i hand.  Mer information finns på vår webb. När anmälan öppnar hittar du anmälningslänken där. 

Sprid gärna informationsbladet om konferensen (PDF-dokument, 237 bytes) till andra som du tror kan vara intresserade av konferensen.

Vill du veta mer om programmet? (PDF-dokument, 75 bytes)

Vill du veta mer om föreläsningarna och seminarierna? (PDF-dokument, 767 bytes)

Kontakta lotta.muller@spsm.se om du har frågor om deltagande i konferensen.


Kurser och träffar med kort anmälningstid kvar

Vi har ett stort utbud av kompetensutveckling under våren. Nedan listar vi kurser och träffar som närmar sig sista anmälningsdatum. Håll utkik efter sista anmälningsdatum! Hela vårt kursutbud hittar du i vårt kursöversikt (PDF-dokument, 1 kB), förutom de tillagda kurserna och träffarna som listats ovan.

Få specialpedagogiskt stöd

Vi ger specialpedagogiskt stöd i frågor som rör pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar och ger stöd i arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer. Mer om vårt stöd och hur du kan ansöka om specialpedagogiskt stöd hittar du här.

Omslagsillustration - Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Specialpedagogiska skolmyndigheten har utformat ett värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Värderingsverktyget vänder sig till förskolor, skolor och fritidshem som vill arbeta med att utveckla verksamhetens tillgänglighet. I värderingsverktyget ingår tre moment: handledning, kartläggning och handlingsplan. Börja använda värderingsverktyget redan idag för att utveckla lärmiljöer som är tillgängliga för alla elever.

FoU-skrift om genus och specialpedagogik

Under hösten släppte myndigheten en ny forskningsanatologi om genus och specialpedagogik. Du kan beställa antologin och få den skickad till dig kostnadsfritt eller ladda ner som PDF på vår webbutik. I denna forskningsantologi, som tagits fram av Specialpedagogiska skolmyndighetens forskning och utveckling (FoU) i ett samarbete med Umeå universitetet, redogör forskare inom svensk och finsk specialpedagogisk forskning hur villkoren ser ut för flickor respektive pojkar med funktionsnedsättning i skolan, på fritiden och med blicken riktad mot vuxenblivande i det viktiga arbetet att skapa en likvärdig skola för alla.


Fråga en rådgivare

Fråga en rådgivare

Visste du att du kan få svar på dina frågor om pedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning genom vår tjänst Fråga en rådgivare?

Där kan du även söka svaret på din fråga bland redan publicerade svar.

SIS bild

Sök SIS-medel

Visste du att du kan få SIS-medel för särskila insatser i förskolan eller skolan? Du kan till exempel få bidrag för utvecklingsprojekt, undervisning på sjukhus eller regionala utbildningsinsatser. Ansökningsperioden är mellan maj-augusti varje år.


Kontakta oss

Kontakta vår kommunikatör Petra Eklund, petra.eklund@spsm.se om du har frågor om vår verksamhet, vårt kursutbud eller vill veta mer om vårt specialpedagogiska stöd.

En likvärdig utbildning för alla

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också åtta specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.

Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Besök även vår webbplats www.spsm.se