Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Nyhetsbrev från Södra regionen

Nytt från Södra regionen, november 2017

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder kompetensutveckling inom det specialpedagogiska området för verksamma inom alla skolformer. Vi i Södra regionen ger stöd till dig som arbetar inom Skåne, Blekinge län, Kronobergs län och Kalmar län. 

Denna höst erbjuder vi flera spännande kurser och konferenser. Som vanligt kan du även söka om specialpedagogiskt stöd på vår webbsida, ställa frågor genom vår tjänst Fråga en rådgivare, ansöka om SIS-medel till särskilda insatser och söka efter tillgängliga läromedel via tjänsten Hitta Läromedel.  Lärare hjälper elev

Se hela vårens kursutbud

Vi har kurser och tematräffar inom flera olika områden: tillgänglig lärmiljö, hörselnedsättning, språkstörning, alternativ och kompletterande kommunikation, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och mycket mera. En stor del av vårens kursutbud handlar om digitalt lärande för barn och elever med funktionsnedsättning. Missa därför inte chansen att utveckla er skolas digitala kompetens! Se vårens alla kursutbud i Södra regionen här. (PDF-dokument, 1 kB)

På vår webbplats kan du söka och anmäla dig till SPSM:s kurser, nätbaserade kurser, konferenser och andra aktiviteter inom det specialpedagogiska området.

Du kan även söka på specifika orter för att se om det finns kurser där du bor.

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss!

Rektor med vetande png

Rektor med vetande

Den 14 mars 2018 arrangerar vi Rektor med vetande i samarbete med Malmö högskola (Malmö universitetet från och med årsskiftet), Högskolan i Kristianstad och Linnéuniversitetet. Denna gång äger konferensen rum på Malmö universitetets lokaler. Vårens konferens har särskilt fokus på hur barns och ungas hälsa och lärande påverkas i förskola och skola. Läs mer om konferensen här. (PDF-dokument, 237 bytes) 

Anmälan öppnar 15 december. Välkommen att anmäla dig!

Mer information om konferensen finns även på vår webbsida.

Få specialpedagogiskt stöd

Vi ger specialpedagogiskt stöd i frågor som rör pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar och ger stöd i arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer. Mer om vårt stöd och hur du kan ansöka om specialpedagogiskt stöd hittar du här.

Omslagsillustration - Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Specialpedagogiska skolmyndigheten har utformat ett värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Värderingsverktyget vänder sig till förskolor, skolor och fritidshem som vill arbeta med att utveckla verksamhetens tillgänglighet. I värderingsverktyget ingår tre moment: handledning, kartläggning och handlingsplan. Börja använda värderingsverktyget redan idag för att utveckla lärmiljöer som är tillgängliga för alla elever.


Fråga en rådgivare

Fråga en rådgivare

Visste du att du kan få svar på dina frågor om pedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning genom vår tjänst Fråga en rådgivare? Där kan du även söka svaret på din fråga bland redan publicerade svar.

Elever och pedagog

Sök SIS-medel

Visste du att du kan få SIS-medel för särskila insatser i förskolan eller skolan?

Du kan till exempel få bidrag för utvecklingsprojekt, undervisning på sjukhus eller regionala utbildningsinsatser. Ansökningsperioden är mellan maj-augusti varje år.


Kontakta oss

Kontakta vår kommunikatör Petra Eklund, petra.eklund@spsm.se om du har frågor om vår verksamhet, vårt kursutbud eller vill veta mer om vårt specialpedagogiska stöd.

En likvärdig utbildning för alla

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också åtta specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.

Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Besök även vår webbplats www.spsm.se