Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Nyhetsbrev från Södra regionen

Nyhetsbrev Södra regionen, september 2017

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder kompetensutveckling inom det specialpedagogiska området för verksamma inom alla skolformer. Vi i Södra regionen ger stöd till dig som arbetar inom Skåne, Blekinge län, Kronobergs län och Kalmar län. 

Denna höst erbjuder vi flera spännande kurser och konferenser. Som vanligt kan du även söka om specialpedagogiskt stöd på vår webbsida, ställa frågor genom vår tjänst Fråga en rådgivare, ansöka om SIS-medel till särskilda insatser och söka efter tillgängliga läromedel via tjänsten Hitta Läromedel.  


Konferens om barn och elever med funktionsnedsättning

Den 5 oktober har vi konferens för skolhuvudmän, politiker och förvaltningschefer, det vill säga chefer med ansvar för beslut inom utbildningsområdet. Under konferensen kommer vi diskutera hur skolorna kan utveckla en tillgänglig utbildning för alla, där även barn och elever med funktionsnedsättning inkluderas. 

Vi kommer att twittra live mellan kl. 9-15 på myndighetens twitterkonto. Följ oss gärna!

Få specialpedagogiskt stöd

Vi ger specialpedagogiskt stöd i frågor som rör pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar och ger stöd i arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer.

Mer om vårt stöd och hur du kan ansöka om specialpedagogiskt stöd hittar du här.

Nytt stödmaterial om extra anpassningar

Den 29 september lanserade myndigheten ett nytt stödmaterial om extra anpassningar. Det är ett material som efterfrågats av många. I stödmaterialet får du bland annat möta Rosengårdsskolan, Gullviksskolan och Dammhagskolan. Vår rådgivare Lennart Hansson berättar även för Skolvärlden vad skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd är. 

Över 3000 läromedel i vår webbshop

På vår webbshop kan du beställa läromedel och publikationer. Här kan du även ansöka om anpassning av läromedel.

Över 8000 tillgängliga läromedel

På Hitta Läromedel kan du hitta läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang.


Illustration av vuxna som studerar tillsammans

Se hela vårt kursutbud

Vi har kurser och tematräffar inom flera olika områden: tillgänglig lärmiljö, hörselnedsättning, språkstörning, alternativ och kompletterande kommunikation, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och mycket mera.

På vår webbplats kan du söka och anmäla dig till SPSM:s kurser, nätbaserade kurser, konferenser och andra aktiviteter inom det specialpedagogiska området.

Du kan även söka på specifika orter för att se om det finns kurser där du bor.

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss!

Illustration av fem flygande drakar

Öka dina kunskaper

Förutom att gå på våra kurser eller konferenser så kan du öka dina kunskaper om tillgänglig och likvärdig utbildning genom våra studiepaket. Vi har studiepaket inom olika områden:

  • idrott och hälsa,
  • Mötas - om att möta flerspråkiga barn med funktionsnedsättning i skolan,
  • utvecklingsstörning,
  • AKK - alternativ och kompletterande kommunikation,
  • NPF - neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och
  • studiepaket Vuxen - om att göra studiesituationen tillgängliga för vuxna med funktionsnedsättning.
Omslagsillustration - Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Specialpedagogiska skolmyndigheten har utformat ett värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Värderingsverktyget vänder sig till förskolor, skolor och fritidshem som vill arbeta med att utveckla verksamhetens tillgänglighet. I värderingsverktyget ingår tre moment: handledning, kartläggning och handlingsplan. Börja använda värderingsverktyget redan idag för att utveckla lärmiljöer som är tillgängliga för alla elever.

Elever med funktionsnedsättning osynliga i Skolkommisionens förslag

Fredrik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten, säger att det är bekymmersamt att elever med funktionsnedsättning är osynliga i Skolkommissionens förslag.

Att lägga fokus på tidiga generella specialpedagogiska insatser är bra, men man ska inte sammanblanda det med det specifika stöd som en elev med en funktionsnedsättning kan ha behov av för att nå målen och känna delaktighet. De specifika insatserna behöver dessutom oftast utformas i en elevnära miljö.

Du hittar myndighetens remissvar på förslagen här.


Fråga en rådgivares bemanning 2016-03-22

Fråga en rådgivare

Visste du att du kan få svar på dina frågor om pedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning genom vår tjänst Fråga en rådgivare? Där kan du även söka svaret på din fråga bland redan publicerade svar.

Elever och pedagog

Sök SIS-medel

Visste du att du kan få SIS-medel för särskila insatser i förskolan eller skolan? Du kan till exempel få bidrag för utvecklingsprojekt, undervisning på sjukhus eller regionala utbildningsinsatser. Ansökningsperioden är mellan maj-augusti varje år.


Kontakta oss

Kontakta vår kommunikatör Petra Eklund, petra.eklund@spsm.se om du har frågor om vår verksamhet, vårt kursutbud eller vill veta mer om vårt specialpedagogiska stöd.

En likvärdig utbildning för alla

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också åtta specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.

Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Besök även vår webbplats www.spsm.se