Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Nyhetsbrev från Södra regionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Välkommen till en ny termin med SPSM

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder kompetensutveckling och rådgivning inom det specialpedagogiska området för verksamma inom alla skolformer. Vi i Södra regionen ger stöd till dig som arbetar inom Skåne, Blekinge län, Kronobergs län och Kalmar län.

Under våren har vi flera spännande kurser och konferenser. Som vanligt kan du även söka om specialpedagogiskt stöd på vår webbsida, ställa frågor genom vår tjänst Fråga en rådgivare, ansöka om SIS-medel till särskilda insatser och söka efter tillgängliga läromedel via tjänsten Hitta Läromedel. På vår webbutik kan du även ansöka om anpassning av läromedel för elever med synnedsättning eller blindhet, elever med läs- och skrivsvårigheter och rörelsehinder.


Rektor med vetande png

Anmälan till Rektor med vetande har öppnat

Sista anmälningsdag till Rektor med vetande är den 12 februari. Årets konferens, som hålls i Malmö den 14 mars 2018, handlar om När hälsa och lärande går hand i hand - möjligheter och utmaningar inom förskola, skola och elevhälsa! Flera spännande föreläsare medverkar såsom Joanna Giota, Martin Persson och Georgios Karpathakis Jaenson med flera.

Anmäl dig här.   

Höj din skolas elevhälsokompetens

I höst erbjuder myndigheten nätkursen Att höja skolans elevhälsokompetens. Du som rektor kan anmäla intresse till att delta i kursen tillsammans med din elevhälsa.

Sista dag för intresseanmälan är 30 mars.

På vår webbsida finns mer information om intresseanmälan och innehållet i nätkursen.


Få specialpedagogiskt stöd

Vi ger specialpedagogiskt stöd i frågor som rör pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar och ger stöd i arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer. Mer om vårt stöd och hur du kan ansöka om specialpedagogiskt stöd hittar du här.


Fråga en rådgivare

Fråga en rådgivare

Visste du att du kan få svar på dina frågor om pedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning genom vår tjänst Fråga en rådgivare?

Där kan du även söka svaret på din fråga bland redan publicerade svar.

SIS bild

Sök SIS-medel

Visste du att du kan få SIS-medel för särskila insatser i förskolan eller skolan? Du kan till exempel få bidrag för utvecklingsprojekt, undervisning på sjukhus eller regionala utbildningsinsatser. Ansökningsperioden är mellan maj-augusti varje år.


Kontakta oss

Kontakta vår kommunikatör Petra Eklund, petra.eklund@spsm.se om du har frågor om vår verksamhet, vårt kursutbud eller vill veta mer om vårt specialpedagogiska stöd.

En likvärdig utbildning för alla

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också åtta specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.

Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Besök även vår webbplats www.spsm.se