Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Nyhetsbrev från Södra regionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Likvärdig utbildning för alla elever

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder kompetensutveckling och rådgivning inom det specialpedagogiska området för verksamma inom alla skolformer. Vi i Södra regionen ger stöd till dig som arbetar inom Skåne, Blekinge län, Kronobergs län och Kalmar län.

I detta nyhetsbrev har vi fyllt på med en massa spännande nytt som vi hoppas inspirerar dig i ditt arbete med att ge alla barn, elever och vuxenstuderande en likvärdig utbildning.


Rektor med vetande png

Konferens om hälsofrämjande utbildning

Över 200 deltagare kom och lyssnade på Rektor med vetande den 14 mars. Verkligen jättekul! Konferensen är ett samarbete mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten, Malmö universitet, Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitet. All dokumentation från konferensen hittar du här.

Sämre villkor för elever med funktionsnedsättning

27 mars sände Specialpedagogiska skolmyndigheten ett frukostseminarium där myndigheten presenterade och diskuterade rapporten Villkor för utbildning som visar att barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning fortfarande inte har likvärdiga villkor för utbildning. Om du missade frukostseminariet så kan du titta på sändningen på vår youtubekanal alternativt ladda ner rapporten på vår webbsida. 

Ett rosa hjärta bildat av olika ordf

Nytt stödmaterial för elevhälsan

Den 14 mars lanserades nytt stödmaterial för elevhälsan. Stödmaterialet hittar du på vår webbplats. I stödmaterialet finns även en forskarantologi om elevhälsoarbete under utveckling, som du kan ladda ner eller beställa på vår webbutik.

Alla har rätt att klara skolan

Just nu har Specialpedagogiska skolmyndigheten en kampanj om specialpedagogisk rådgivning och utredning. Syftet med kampanjen är att öka kännedomen hos skolorna vad det specialpedagogiska stödet från myndigheten innebär. Att söka specialpedagogiskt stöd är kostnadsfritt.

Möt Ulrika Ravindale, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.


Veckans fråga: Vem har rätt att utreda dyskalkyli

Varje vecka publicerar vi veckans fråga på webbplatsen. Veckans fråga är om vem som har rätt att utreda dyskalkyli. Svaret på frågan hittar du på vår webbplats.

Toppbild till Läsguide för läsinlärning

Guide för läsinlärning på vår webbplats

På vår webbplats finns en guide för läsinlärning. Guiden innehåller läromedel för inslärning sorterade efter vilken metod de utgår från. De metoder som finns med i guiden är:

  • Helhetsmetod
  • Kombinerad metod
  • Ordbildmetoden
  • Stavelsemetoden
  • Början-rimdel
  • Ljudmetod

Fråga en rådgivare

Fråga en rådgivare

Visste du att du kan få svar på dina frågor om pedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning genom vår tjänst Fråga en rådgivare?

Där kan du även söka svaret på din fråga bland redan publicerade svar.

SIS bild

Sök SIS-medel

Visste du att du kan få SIS-medel för särskila insatser i förskolan eller skolan? Du kan till exempel få bidrag för utvecklingsprojekt, undervisning på sjukhus eller regionala utbildningsinsatser. Ansökningsperioden är mellan maj-augusti varje år.

Lennart Hansson

Extra anpassningar – går de att lista?

En av våra rådgivare Lennart Hansson har skrivit ett blogginlägg om hur skolor kan arbeta med extra anpassningar. Bland annat har Skolverket upprättat en konkret lista på extra anpassningar som skolan kan fylla på. Från denna lista kan skolan välja lämpliga anpassningar. Han poängterar att det inte handlar om att följa någon lista på extra anpassningar utan att lista ut elevens behov av extra anpassningar tillsammans med eleven.

"För det är ju elevens behov som är avgörande, det eleven behöver, det skolan identifierar som elevens behov för att nå de där kunskapskraven. Det kanske finns något på den där listan som harmonierar med dessa behov. Eller inte... Samtalet med eleven är därför en viktig nyckel. Eleven är förmodligen den som bäst kan förklara sitt behov.

Och elevens tankar finns ju inte på någon lista."


Kontakta oss

Kontakta vår kommunikatör Petra Eklund, petra.eklund@spsm.se om du har frågor om vår verksamhet, vårt kursutbud eller vill veta mer om vårt specialpedagogiska stöd.

En likvärdig utbildning för alla

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också åtta specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.

Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Besök även vår webbplats www.spsm.se