Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Nyhetsbrev från Östervångsskolan

Nytt från Östervångsskolan

Ni får detta nyhetsbrev för att ni har barn på Östervångsskolan. Vi skickar ut ett nyhetsbrev med information om vad som sker på skolan cirka en gång i månaden.

Synpunkter om nyhetsbrevet skickar du till vår kommunikatör Petra Eklund, petra.eklund@spsm.se.


Temadag om dövblindhet

Den 12 februari på eftermiddagen blir det temadag om dövblindhet. Eleverna i högstadiet kommer efter lunch få lyssna på en föreläsning av Torbjörn Svensson från Höganäs. Han lever med dövblindhet och kommer berätta om sina egna erfarenheter.

Efter föreläsningen får eleverna en genomgång i taktilt teckenspråk och öva olika praktiska övningar i taktilt teckenspråk med några kamrater i grupp.

Skridskoåkning för hela skolan 6 mars

Den 6 mars blir det en gemensam aktivitet för hela skolan. Elevrådet har önskat skridskoåkning, så vi har bokat en hall för detta.

Elever som inte har skridskor kommer kunna hyra skridskor på hallen. Skolan står för kostnaden för hyra av skridskor.

Skolskjutsen påverkas inte av detta utan eleverna följer sina vanliga tider.


Temadag om döv/hörsel

13 februari har Östervångsskolan temadag om döv/hörsel för elever i högstadiet. Östervångsskolan ordnar temadagar inom döv/hörsel varje år för att eleverna efter avslutad skolgång ska känna sig trygga i sin kommunikation, ha utvecklat sin identitet och utvecklat olika strategier så att de känner sig trygga i samhället. 

På temadagen kommer bland annat Cecilia Ferm föreläsa. Hon är döv och förra året var hon en av deltagarna i SVT-programmet Mästarnas mästare. Förutom detta är hon flerfaldig SM-mästare och deaflympisk mästare i basket, två gånger utsedd till världens bästa dövidrottare. Idag jobbar hon som personlig tränare.

Förutom Cecilia Ferm kommer eleverna även få träffa Kristian Brahimaj som jobbar som kock på Tunaskolan. Han har jobbat som kock på ett flertal restauranger och driver en Facebooksida (Kristians mat) där han ger mattips.

Även BOUJT - Barn- och ungdomsjour på teckenspråk, ett projekt i Sveriges Dövas Ungdomsförbunds regi, kommer på besök för att berätta om projektet.

Läsårstider 2018/2019

Information om lärsårstider under läsåret 2018/2019 läggs på Skolnet under vecka 8.


Vårens lovdagar

  • 19-23 februari (sportlov)
  • 2 mars (observera att 2 mars är studiedag och inte 1 mars som tidigare informerats!)
  • 26-29 mars & 2 april (påsklov)
  • 30 april-1 maj
  • 11 maj.

Vårterminen slutar 15 juni.

Fritidshemmet är stängt 18 juni.

Vad gör vi i skolan?

På vår Facebooksida kan du se vad vi gör i skolan. Nedan länkar vi till några av inläggen som finns på vår Facebook:


Kontakta oss på skolan

  • Växeln: 010-473 50 00
  • Rektor Ann Holmström: 010 473 55 32 eller maila ann.holmstrom@spsm.se.
  • Biträdande enhetschef Kajsa Sahlén (ansvarig 6-10 och 5-10C): 010 473 53 50 eller kajsa.sahlen@spsm.se.
  • Biträdande enhetschef Johanna Hansson (ansvarig fritidshem, elevassistenter och F-5): 010 473 50 54 eller johanna.hansson@spsm.se.

Vid frågor som berör ditt barn, kontakta ditt barns mentor i första hand.

Glöm inte att löpande kolla Skolnet. Länk finns här.

Följ och gilla gärna vår Facebooksida

På vår Facebooksida kan du se vad vi gör på skolan i form av bilder, texter och filmer.

Om Östervångsskolan

Östervångsskolan ligger i Lund och har sedan 1871 varit en skola för elever som är döva eller har hörselnedsättning. Idag är Östervångsskolan en skola med tvåspråkig undervisning i teckenspråkig miljö för elever i årskurs F-10. Sedan årsskiftet 2015-2016 finns skolan i ny- och ombyggda lokaler under samma tak som Tunaskolan, en kommunal grundskola.