Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Nyhetsbrev från Östervångsskolan

Vinternytt från Östervångsskolan

Nyss var det höstlov och snart har vi jullov. Vi vill med detta nyhetsbrev informera lite om vad som hänt i vår verksamhet sedan förra nyhetsbrevet och även vad som kommer ske framöver, bland annat julavslutningen och när vi börjar igen i januari.

Vi hoppas att ni har uppskattat våra tidigare nyhetsbrev och att ni även kommer uppskatta nyhetsbrevet denna gång.

Synpunkter om nyhetsbrevet skickar du till vår kommunikatör Petra Eklund, petra.eklund@spsm.se.


Julavslutningsfest 15 december

Vi har julavslutning 15 december. Det preliminära programmet ser ut så här:

  • Kl. 8.20-9.20 är det samling i klassrummet.
  • Kl. 9.30-11.00 är det gemensam julavslutning i bortre halvan av gympasalen.
  • Kl. 11.00-11.50 Lunch för alla elever utom elever i årskurs 10 som får lunch och betygsutdelning i NO-salen med sina mentorer kl. 11.20-12.30.
  • Kl. 11.50-12.30 Samling i klassrummet för alla utom elever i årskurs 10.
  • Kl. 12.30 önskar vi alla god jul och gott nytt år. De som har fritids går till fritids, övriga åker hem.
Jultomte

Skolskjuts vid julavslutning

Skolan slutar kl. 12.30 vid julavslutning. Elever som inte har fritidsplats åker då taxi hem. Elever som har fritids åker hem vanlig tid.

Om ni vill hämta ert barn själv, behöver ni avboka taxin och meddela fritids (Mattias Andersson) att ert barn inte kommer till fritids på eftermiddagen.


Fredrik Malmberg augusti 2017

Besök av vår gd

Vår gd, generaldirektör, Fredrik Malmberg var på besök på Östervångsskolan den 27 november och träffade elevrådet. Han åt även med eleverna i matsalen och fick en rundvisning av rektor Ann Holmström och Tunaskolans rektor Ana Maria Friede.

IST lärande ej komplett än

Några vårdnadshavare har undrat över att det är ganska tunt med information om hur det går för deras barn i IST lärande. Det beror på att vi är mitt inne i en övergångsperiod med IST lärande, som vi börjat med i våras. Vi är fortfarande i etableringsfasen. Tidigare använde vi ett annat arbetssätt för detta och det tar tid tills allt finns i IST lärande.

Målet är att IST lärande på sikt ger vårdnadshavare en överblick över hur det går för barnet i varje ämne och att man ska kunna gå bakåt i tidigare årskurser, det vill säga följa ett barns kunskapsutveckling genom alla år i skolan. Där är vi inte riktigt än. Prata med ditt barns mentor om du vill veta hur det går för ditt barn i skolan.

Fritidshemmet stängt 18-19 december

Fritidshemmet är stängt 18-19 december. Vårterminen börjar den 9 januari. Mer information om läsårstider under vårterminen, se vår webbsida.


Vi har en nisse i vår skola!

 Se inläggen om att en nisse har kommit på besök hos förskoleklassen och 1-5C nedan!


Kontakta oss på skolan

  • Växeln: 010-473 50 00
  • Rektor Ann Holmström: 010 473 55 32 eller maila ann.holmstrom@spsm.se.
  • Biträdande enhetschef Kajsa Sahlén (ansvarig 6-10 och 5-10C): 010 473 53 50 eller kajsa.sahlen@spsm.se.
  • Biträdande enhetschef Johanna Hansson (ansvarig fritidshem, elevassistenter och F-5): 010 473 50 54 eller johanna.hansson@spsm.se.

Vid frågor som berör ditt barn, kontakta ditt barns mentor i första hand.

Glöm inte att löpande kolla Skolnet. Länk finns här.

Följ och gilla gärna vår Facebooksida

På vår Facebooksida kan du se vad vi gör på skolan i form av bilder, texter och filmer.

Om Östervångsskolan

Östervångsskolan ligger i Lund och har sedan 1871 varit en skola för elever som är döva eller har hörselnedsättning. Idag är Östervångsskolan en skola med tvåspråkig undervisning i teckenspråkig miljö för elever i årskurs F-10. Sedan årsskiftet 2015-2016 finns skolan i ny- och ombyggda lokaler under samma tak som Tunaskolan, en kommunal grundskola.