Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Nyhetsbrev från Östervångsskolan

Nytt från Östervångsskolan

Ni får detta nyhetsbrev för att ni har barn på Östervångsskolan. Nyhetsbrevet innehåller information om vad som händer hos oss. 

Det är nu andra gången vi skickar ut nyhetsbrevet. Vi hoppas att ni har uppskattat vårt tidigare nyhetsbrev och att ni även kommer uppskatta nyhetsbrevet denna gång.

Synpunkter om nyhetsbrevet skickar du till vår kommunikatör Petra Eklund, petra.eklund@spsm.se.


Nationell språkplan

Alla fem regionala specialskolor och Åsbackaskolan ska följa den nationellt beslutade språkplanen för att utveckla skolornas tvåspråkighet. (PDF-dokument, 216 bytes) 

Östervångsskolan kommer att tillsammans med SPSM:s samordnare för tvåspråkighet, Lina Jerpö, planera för skolans aktiviteter som en del av arbetet med språkplanen.

Till vilken tid vill eleverna åka?

UR Lilla aktuellt teckenspråk var och besökte Östervångsskolan några veckor sen för att fråga eleverna i lågstadiet vilken tid de skulle åka till om de hade en tidsmaskin.

Se gärna vad eleverna svarade.

Skolråd

Östervångsskolans skolråd har en viktig roll i skolans verksamhetsutveckling och arbetar med frågor på en generell nivå. Vad som diskuterades under skolrådets möte den 2 oktober finns i detta protokoll (PDF-dokument, 35 bytes). som även finns på Skolnet.

Temadagar och utflykter

Den 20 oktober ordnar Östervångsskolan döv/hörsel temadag för elever i 3-5B och 5-6A på Östervångsskolan och för elever i årskurs 4 på Tunaskolan. Den 23 oktober är det även döv/hörsel temadag för eleverna i högstadiet på Östervångsskolan samt för elever i årskurs 7 på Tunaskolan.

Den 24 oktober åker elever i F-5 på utflykt till Skånes djurpark. 


Tunaolympiaden

Den 28-29 september var det Tunaolympiaden för elever i högstadiet. Östervångsskolan deltog för andra året i rad. Eleverna från Östervångsskolan delades in i 3 lag av totalt 21 lag som tävlade om den fina pokalen. Bilder och film från dagarna finns på Facebook:

bilder i detta inlägg, Agatha och Izabella berättar vad de tycker om Tunaolympiaden och bilder med exempel på vad eleverna gjorde.

Skolträffen

Den 18-20 september var det skolträff för elever i årskurs 7 och 9 på specialskolorna på Östervångsskolan. Bilder från dagarna finns på Facebook: från kickoffen på måndagskvällen och från stadsvandringen.

Manillaskolan har även gjort en sammanfattning i film där en elev berättar vad han tyckte om skolträffen.

Fritidsaktiviteter under höstlovet

Östervångsskolans fritidshem ordnar roliga och kusliga aktiviteter under höstlovet. Mer information finns här (PDF-dokument, 187 bytes) eller på Skolnet.


Nationella provet

Årskurs 7 och årskurs 10 kommer ha nationella prov i svenska, engelska och matematik delprov A efter höstlovet.

Se Skolverkets webbsida för mer information om provdatum för nationella provet

Elevrådet ska träffa gd

Den 27 november får Östervångsskolan besök av Fredrik Malmberg som är SPSM:s nye generaldirektör, gd.

Fredrik kommer ha ett möte med skolans elevråd, gå rundvandring med rektor Ann och Tunaskolans rektor Ana Maria och äta med eleverna i matsalen. På eftermiddagen håller gd personalmöte i regionkontoret i Malmö där Östervångsskolans personal även deltar via videokonferens.

20 oktober finns omdömen i IST

Den 20 oktober är elevernas omdömen klara i IST lärande. Ni kan då ta del av era barns omdömen när ni loggar in i IST lärande via Skolnet. Du loggar in som vanligt till Skolnet, antingen med bank-id eller med inloggningsuppgifter som du fått av skolan. När du loggat in, klickar du på fliken Dexter som finns på väntermenyn. I Dexter ser du ditt barns namn. Du klickar på barnets namn och på menyfliken "Mitt barns lärande". Då kommer det en ruta där du ska klicka på logga in, för att komma in i verktyget. Där ser du flera flikar, men för att se hur det går för ditt barn i skolan klickar du på "Mitt barns skolgång" och "Måluppfyllelse". I fliken "Måluppfyllelse" klickar du på underfliken "Aktiviteter" och då ser du ditt barns måluppfyllelse i olika skolämnen.


Kontakta oss på skolan

  • Växeln: 010-473 50 00
  • Rektor Ann Holmström: 010 473 55 32 eller maila ann.holmstrom@spsm.se.
  • Biträdande enhetschef Kajsa Sahlén (ansvarig 6-10 och 5-10C): 010 473 53 50 eller kajsa.sahlen@spsm.se.
  • Biträdande enhetschef Johanna Hansson (ansvarig fritidshem, elevassistenter och F-5): 010 473 50 54 eller johanna.hansson@spsm.se.

Vid frågor som berör ditt barn, kontakta ditt barns mentor i första hand.

Glöm inte att löpande kolla Skolnet. Länk finns här.

Följ och gilla gärna vår Facebooksida

På vår Facebooksida kan du se vad vi gör på skolan i form av bilder, texter och filmer.

Om Östervångsskolan

Östervångsskolan ligger i Lund och har sedan 1871 varit en skola för elever som är döva eller har hörselnedsättning. Idag är Östervångsskolan en skola med tvåspråkig undervisning i teckenspråkig miljö för elever i årskurs F-10. Sedan årsskiftet 2015-2016 finns skolan i ny- och ombyggda lokaler under samma tak som Tunaskolan, en kommunal grundskola.