Nyhetsbrev Ritade Tecken

Ritade Tecken är en onlinetjänst på webben som förmedlar tecknade bilder från svenska teckenspråket. Bildbasen utvecklas av SPSM och innehåller ca 2500 bilder.

Tidigare nyhetsbrev

Publicerat tisdag 11 oktober 2016 Granskat måndag 24 oktober 2016