Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Nytt om läromedel, september 2018

Det finns över 3800 läromedel i vår webbutik. Här presenterar vi några aktuella titlar.

Hela vårt utbud av läromedel hittar du i vår webbutik.

Via webbutiken kan du även ansöka om anpassning av läromedel för elever med synnedsättning eller blindhet. Det tar mellan sex och tio månader att producera ett helt nytt pedagogiskt anpassat läromedel.


Knäck koden.

Knäck koden

Lär dig grunderna i att skriva och läsa punktskrift! Knäck koden är ett häfte som vänder sig till seende som vill lära sig mer om punktskrift. Fungerar utmärkt i klassrummet där klasskompisarna eller pedagoger, genom att arbeta med detta häfte, lär sig hur punktskriftsläsning fungerar.

Laddas ner kostnadsfritt i Webbutiken.

Gränssnitt Våra sinnen.

Våra sinnen

Ny programserie i biologi som behandlar våra fem sinnen syn, hörsel, smak, lukt och känsel. Materialet är teckenspråkigt och förklarar på ett enkelt och lättsamt sätt hur våra sinnen fungerar, där även jämförelser med olika djur är ett återkommande inslag. Programmen uppmuntrar eleverna till diskussion och interaktion.

Läs mer om Våra sinnen i webbutiken.


Maja och Milo - interaktiva webböcker.

Maja och Milo - interaktiva webböcker, ny uppdaterad version!

Maja och Milo-serien är läsupplevelser för tonåringar och vuxna som behöver mycket enkel text. Serien består av 8 böcker med bilder, text och frågor.

Varje bok finns i tre olika versioner. En version med pictogrambilder som stöd, en med endast text till bilderna samt en version med svenskt teckenspråk (frågorna är dock inte översatta till svenskt teckenspråk).

Bokserien som webböcker, har funnits ett par år och är nu uppdaterad med ny inläsning och nya teckenspråksfilmer.

Du som redan abonnerar på Maja och Milo kommer att märka att webbplatsen förändras lite. Inloggningen fungerar dock på samma sätt som tidigare.

Läs mer om Maja och Milo i webbutiken.

Läser punktskrift.

Hjälp oss att bli bättre!

I september startar en kundundersökning på Läromedelsavdelningen inom området synnedsättning och blindhet. Målet är att ta reda på beslutsunderlag för vilken typ av klassrumsnära stödmaterial som SPSM behöver utveckla. Vi vill därför komma i kontakt med dig som undervisar barn eller elever med synnedsättning eller blindhet i:

  • Förskola
  • Förskoleklass
  • Grundskola
  • Gymnasieskola
  • Vuxenutbildning
  • Särskola.

Om du vill vara med är du varmt välkommen att kontakta frida.bostrom1@spsm.se senast den 1 oktober 2018.

Har du frågor? Kontakta projektledare Catarina Hägg catarina.hagg@spsm.se

Illustrerade elever i ett klassrum tillsammans med sin lärare.

Sök bland över 8000 läromedel och hitta inspiration

I vår söktjänst Hitta läromedel har vi samlat läromedel som på olika sätt underlättar lärandet för elever med olika behov. Spara dina sökträffar i listor och köp läromedlen hos förlag eller hos någon annan återförsäljare. Här kan du också få inspiration och hitta exempel på läromedel, alternativa verktyg och lärarlitteratur för olika ämnen, områden och skolformer. Du hittar också länkar till webbplatser och rapporter där du kan läsa mer.

Bli inspirerad av till exempel:

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.
Läs mer på www.spsm.se