Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Nytt om läromedel, oktober 2016

Här presenterar vi våra senaste läromedelsnyheter och populära produkter som finns i vår webbshop.

 Välkommen att anmäla dig till vårt nyhetsbrev Nytt om läromedel på vår webb!Teckenspråk Online

Teckenspråk Online är ett basmaterial för elever eller andra som vill lära sig eller behöver bättra på sitt teckenspråk.

Teckenspråk Online ger elever möjlighet att lära sig svenskt teckenspråk på distans. I kombination med webbmöten kan teckenspråksläraren stödja sina elever i inlärningen av ett nytt, spännande språk.

Djur omkring oss A

I det här interaktiva läromedlet som riktar sig till elever inom grundsärskolan går vi igenom några korta fakta kring varje djur. Även som vuxen ska man kunna jobba med materialet. Eleverna kan lyssna på en enkel faktatext och på djurets läte. Det finns också övningar som behandlar var djuren bor och vad de äter.


Bliss-Nisse

Bliss-Nisse är ett träningsmaterial för elever som använder bliss som AKK-alternativ och kompletterande kommunikation. Läromedlet är nu reviderat och har fått ett helt nytt utseende med både fler och helt nya övningar.

Jag har fått mens

Jag har fått mens! riktar sig till elever i grundsärskolan och är en berättelse om Sofia och hennes funderingar när hon får sin första mens. Hon får lära sig en del om hur det kan kännas, om olika mensskydd och om kroppen.


Välkommen till webbshopen!

I vår webbshop finns inte bara läromedel från Specialpedagogiska skolmyndighetern, utan också publikationer och tidningen Lika värde.

Ritade Tecken har ny sökfunktion för mobilen

Ritade Tecken är en webbtjänst som stödjer det alternativa
kommunikationssättet TAKK. Nu kan du söka teckenbilder direkt i din
mobiltelefon.

Ansök om anpassningar senast 31 januari

Specialpedagogiska skolmyndigheten anpassar läromedel för elever med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och gymnasieskola.

Läromedel som redan är anpassade hittar du i vår webbshop. Saknar du ett anpassat läromedel kan du ansöka om att myndigheten ska producera det. För att läromedlet ska bli klart till höstterminen behöver vi din ansökan senast den 31 januari.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom: specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Läs mer på www.spsm.se