Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Nytt om läromedel, mars 2019

Ansök om anpassade läromedel

Specialpedagogiska skolmyndigheten anpassar läromedel för bland annat elever med svår synnedsättning eller blindhet i förskola, grundskola och gymnasieskola.

Läromedel som redan är anpassade hittar du i webbutiken. Saknar du ett anpassat läromedel kan du ansöka om att myndigheten ska producera det. Leveranstiden vid ansökan är upp till tio månader, beroende på läromedlets omfång och komplexitet, så ansök nu för leverans till höstterminen. Ansök här.Nu är den här!

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. I många fall är pedagogens val av läromedel avgörande. I Läromedelskatalogen 2019 hittar du vårt breda utbud av läromedel och annat pedagogiskt material. Beställ eller ladda ner den i vår webbutik.

Vem bor i mormors hus?

Sara och John blir nyfikna på ett hus som står lite avsides på mormors tomt. Ingen har bott i huset på länge, men stämmer det? Materialet vänder sig till yngre barn som har en begränsad kunskap i teckenspråk. Varje avsnitt är uppbyggt för att öka ordförståelse och ordförråd hos den som tittar. Läs mer i webbutiken.


Superhemligt

Superhemligt får eleven följa busgänget Victoria och Melissa när de planerar och gör naturvenskapliga bus. Materialet på 10 avsnitt inom de naturorienterande ämnena vänder sig till teckenspråkiga elever på lågstadiet. Läs mer i webbutiken.

Räkna med mig

Räkna med mig är en handledning för lärare som undervisar punktskriftsläsande elever i matematik i grundskolan. Den beskriver hur du skapar en tillgänglig lärmiljö med anpassade läromedel och vägleder till abstrakt matematiskt tänkande. Läs mer i webbutiken.

Kreativ NO

Kreativ NO består av fyra filmer som visar olika experiment ihop med elever. I läromedlet finns även övningar och ordlistor över begrepp som används. De teckenspråkiga filmerna riktas till mellanstadiet och högstadiet. Läs mer i webbutiken.

Vår kropp

Vår kropp handlar om skelettet, musklerna och kroppsdelarna i vår kropp och hur det ser ut hos djurs skelett, muskler och kroppsdelar. Materialet innehåller faktadelar, diskussionsfrågor och interaktiva övningar och riktar sig till elever i förskola och lågstadiet. Läs mer i webbutiken.


Illustrerade elever i ett klassrum tillsammans med sin lärare.

Sök bland över 8000 läromedel

I vår söktjänst Hitta läromedel har vi samlat läromedel som på olika sätt underlättar lärandet för elever med olika behov. Spara dina sökträffar i listor och köp läromedlen hos förlag eller hos någon annan återförsäljare.

Besök vår söktjänst Hitta läromedel

Det här är Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Läs mer på www.spsm.se