Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Nytt om läromedel, mars 2018

Det finns över 3800 läromedel i vår webbutik. Här presenterar vi några aktuella titlar.

Hela vårt utbud av läromedel hittar du i vår webbutik.

Via webbutiken kan du även ansöka om anpassning av läromedel för elever med synnedsättning eller blindhet. Det tar mellan sex och tio månader att producera ett helt nytt pedagogiskt anpassat läromedel.


I Sverige nu för tiden.

I Sverige nu för tiden

Boken är nyligen reviderad och riktar sig till grund- och gymnasiesärskola. Här behandlas riksdag, regering, landsting och kommuner. Dessutom beskrivs de politiska partierna och  hur man går till väga vid val. Efter varje avsnitt följer repetitionsfrågor och arbetsuppgifter. Läs mer i vår webbutik.

Norge - en del av Norden.

Norge - en del av Norden

Norge - en del av Norden riktar sig till grund- och gymnasiesärskola. I den reviderade upplagan kan eleven läsa om Norges största naturtillgångar och de vanligaste sätten att producera el i Norge. Eleven får se kartor med land, berg och fjordar. Läs mer om Norge - en del av Norden i webbutiken.



Abakus.

Räkna med abakus – övningsbok med svartskrift

Räkna med abakus – övningsbok med svartskrift är framtagen för elever med svår synnedsättning eller blindhet men den fungerar för alla som vill träna på abakusräkning. Övningsboken med punktskrift finns klar i maj.

Läs mer i webbutiken.

Illustrerad figur läser punktskrift.

Tips om läromedel för punktskriftsläsare

Det här är en ny folder som vänder sig till lärare som letar efter läromedel för elever med synnedsättning eller blindhet.

Här får du tips om hur du hittar, köper och ansöker om anpassade läromedel. Beställ eller ladda ner foldern i vår webbutik.


Elever samlade kring en dator.

Får alla dina elever en likvärdig utbildning?

Våra 250 rådgivare ger ett personligt och kostnadsfritt specialpedagogiskt stöd till förskolor och skolor i hela landet. Stödet kan handla om att utveckla lärmiljön, om arbetssätt eller extra anpassningar och särskilt stöd.

Mer information och ansökningsformulär finns på vår webbplats. Där kan du också testa om du vet vad vi kan bidra med. Vi ses!
Alla har rätt att klara skolan

Illustrerade elever i ett klassrum tillsammans med sin lärare.

Sök bland över 8000 läromedel

I vår söktjänst Hitta läromedel har vi samlat läromedel som på olika sätt underlättar lärandet för elever med olika behov. Spara dina sökträffar i listor och köp läromedlen hos förlag eller hos någon annan återförsäljare.

Besök vår söktjänst Hitta läromedel

Det här är Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Läs mer på www.spsm.se