Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Nytt om läromedel, maj 2018

Det finns över 3800 läromedel i vår webbutik. Här presenterar vi några aktuella titlar.

Hela vårt utbud av läromedel hittar du i vår webbutik.

Via webbutiken kan du även ansöka om anpassning av läromedel för elever med synnedsättning eller blindhet. Det tar mellan sex och tio månader att producera ett helt nytt pedagogiskt anpassat läromedel.


Räknerutan

Räknerutan är ett program för elever som behöver ett annat sätt att räkna än att skriva direkt i den tryckta boken. Programmet innehåller inga matteuppgifter utan är ett rutat räknehäfte för datorn. Eleven gör sina matematiska uppställningar direkt på skärmen. Målgruppen är elever i grundskola och grundsärskola som behöver ett alternativ till att arbeta med papper och penna.

 

Räknerutan i Webbutiken.

Taktila spelkort som är uppvända.

Diamanterna

Ett taktilt kortspel i matematik som erbjuder olika varianter för att öva på tiokamraterna. Kortleken har både punktskrift och svartskrift så elever kan spela ihop i olika konstellationer. Eleverna kan öva på ental såväl som tiotal och nollans roll i matematik. Även bygga tal, spela memory och träna på tiokamraterna. Spelet kan med fördel användas i klasser med nyanlända elever eftersom man tränar tal och siffror, samtidigt med matematiska kunskaper.

 

Diamanterna i Webbutiken.Djur omkring oss A för interaktiv skrivtavla.

Djur omkring oss A för interaktiv skrivtavla

I det här interaktiva läromedlet går vi igenom några djur som finns i vår närmiljö. Kring varje djur finns korta fakta och ni kan lyssna både på faktatext och på djurets läte. Det finns också övningar som behandlar var djuren bor och vad de äter samt möjlighet att jämföra olika kategorier av djur.

 

Djur omkring oss A för interaktiv skrivtavla i Webbutiken.

Pictogram i tid och rum.

Pictogram i tid och rum

Varför är pictogrambilder svarta och vita och varför finns det så få detaljer i dem? Kanske är det frågor som du har undrat över och tänkt att bilderna skulle vara mycket roligare med lite färg på. I boken kan du läsa mer om detta och vad som ligger till grund för hur bilderna utformas.

 

Pictogram i tid och rum i Webbutiken.


Språklig framställning.

Språklig framställning

Detta webbmaterial används för att stimulera elevernas språkliga uttrycksförmåga. Innehållet är sex olika områden som tar upp olika sätt att uttrycka sig på teckenspråk. Språklig framställning riktar sig till specialskolans år 5–7. År 8–10 och gymnasiet, för elever med hörselnedsättning.

 

Språklig framställing i Webbutiken.

Illustrerade elever i ett klassrum tillsammans med sin lärare.

Sök bland över 8000 läromedel och hitta inspiration

I vår söktjänst Hitta läromedel har vi samlat läromedel som på olika sätt underlättar lärandet för elever med olika behov. Spara dina sökträffar i listor och köp läromedlen hos förlag eller hos någon annan återförsäljare. Här kan du också få inspiration och hitta exempel på läromedel, alternativa verktyg och lärarlitteratur för olika ämnen, områden och skolformer. Du hittar också länkar till webbplatser och rapporter där du kan läsa mer.

Bli inspirerad av till exempel:

Det här är Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Läs mer på www.spsm.se