Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Nytt om läromedel, december 2017

Ansök om anpassningar inför hösten 2018

Specialpedagogiska skolmyndigheten anpassar läromedel för elever med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och gymnasieskola.

Läromedel som redan är anpassade hittar du i webbutiken. Saknar du ett anpassat läromedel kan du ansöka om att myndigheten ska producera det. För att läromedlet ska bli klart till höstterminen 2018 behöver vi din ansökan senast den 31 januari. Ansök här.


Förstå matte med Mattebegrepp

Mattebegrepp är en webbaserad tjänst på teckenspråk. Den innehåller närmare 500 förklaringar till och exempel på matematiska begrepp som hjälper till att förstå och förklara hur begreppen används.

Gå till läromedlet i vår webbutik.

Bilden visar illustrationer av djur

Djur omkring oss för smartboard

 

Djur omkring oss är ett läromedel för så kallad smartboard. I boken presenteras 21 djur. Målet är att eleven ska känna till och kunna samtala om några av djuren.

Läs en artikel om läromedlet här.

Gå till läromedlet i webbutiken. I webbutiken finns även en introduktionsfilm om läromedlet.


Fler taktila bilder i vår webbutik

I vår webbutik finns närmare 600 taktila bilder. De är anpassade för elever med synnedsättning. Några av de senast tillkomna är bilder av fyra sädesslag, en groda ovanifrån, Nya Zeelands karta och det periodiska systemet. Gå till de taktila bilderna i webbutiken.


Digitala läromedel

Så blir digitala läromedel användbara

För att en elev ska kunna använda ett digitalt läromedel räcker det inte att det pedagogiska innehållet har rätt nivå, även de tekniska delarna måste fungera korrekt. Hur blir då digitala läromedel användbara? Stig Andersson, samordnare för digital läromedelsutveckling, har svaret.

Gå till intervjun.

Att hantera känslor

Hur kan jag göra för att andra ska förstå vad jag vill, utan att jag blir arg? Det är en av frågorna som besvaras i läromedelsserien Livsviktigt. Eleven får möjlighet att utveckla sin kunskap i att samspela med andra. Några ämnen som tas upp är självkännedom, att hantera starka känslor och motivation.

Gå till serien Livsviktigt i webbutiken.


Bilden visar ett barn som håller en vuxen i handen

Sök bland över 8000 läromedel

I vår söktjänst Hitta läromedel har vi samlat läromedel som på olika sätt underlättar lärandet för elever med olika behov. Spara dina sökträffar i listor och köp läromedlen hos förlag eller hos någon annan återförsäljare.

Besök vår söktjänst Hitta läromedel

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom: specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.
Läs mer på www.spsm.se