Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Gemensamt nyhetsbrev om läromedel

Till dig som tidigare prenumererat på något av våra nyhetsbrev Läromedel AKK, Läromedel Hörsel, Läromedel Syn eller Läromedel Övriga funktionsnedsättningar vill vi informera om att vi nu istället ger ut ett gemensamt nyhetsbrev som heter Nytt om läromedel. I nyhetsbrevet som kommer ut fyra gånger per år presenterar vi våra senaste läromedelsnyheter och populära produkter som finns i vår webbshop. I dagarna kommer ett rykande färskt nyhetsbrev ut.

I vår söktjänst Hitta läromedel har vi samlat 8095 läromedel som på olika sätt underlättar lärandet för elever med olika behov. Spara dina sökträffar i listor och köp läromedlen hos förlag eller hos någon annan återförsäljare.Vill du inte prenumerera på Nytt om läromedel så kan du läsa om hur du avslutar din prenumeration här.

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom: specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Läs mer på www.spsm.se