Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Nytt om Ritade tecken, juni 2021

Nu har Ritade tecken uppdaterats med 65 nya tecken. Totalt finns nu 3042 tecken i bildbasen. Bland de ny tecknen finns exempelvis fräknar, skugga, förstoringsglas, kladdig, mango och visir, som du kan se i bilden här ovanför.

 

Nu finns även en informationstext om vaccinering mot coronaviruset med ritade tecken, och tecken som stöd för att använda i samtal om corona. Du hittar pdf:erna på Ritade teckens startsida.

Bilderna är utvecklade för att stödja användandet av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation TAKK. Bildbasen uppdateras två gånger per år med nya illustrationer där du som användare kan vara med och påverka de nya tecknen genom att skicka in önskemål.Det här är Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Läs mer på www.spsm.se