Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten
European Agencys logotyp

European Agencys tredje nyhetsbrev på svenska

European Agency for Special Needs and Inclusive Education, som i nyhetsbrevet förkortas till European Agency, är ett nätverk som består av 31 europeiska länder. Sverige representeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

I nyhetsbreven kan du läsa om aktuella områden och ämnen inom European Agencys verksamhet.

European Agency uppnådde en viktig milstolpe under 2018. Efter många år av förberedande arbete fick European Agency i år sin organisationsövergripande tillgänglighetspolicy formaliserad. I oktober lade European Agency fram policyn för företrädare från medlemsländerna i samband med halvårsmötet i Wien.

European Agency har nyligen färdigställt en rad olika publikationer och webbaserade resurser. Portugal har infört innovativ ny lagstiftning som ska garantera bästa möjliga inkludering, utbildning och stöd för studerande med funktionsnedsättning.

Flera nya publikationer ligger nu ute på European Agencys webbplats, bland annat en ny vägledning för lärare och skolledare. Vägledningen är den sista publikationen från European Agencys projekt Ökad måluppfyllelse för alla elever i inkluderande utbildning.

För fler nyheter kan du besöka European Agencys webbplats.


Fallstudier efterlyses till resursdatabas för inkluderande utbildning i praktikenEuropean Agency for Special Needs and Inclusive Education, är ett nätverk som består av 31 europeiska länder. Sverige representeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Nätverket arbetar för att utveckla samarbete inom specialpedagogik i Europa och utforska hur utbildning kan bli tillgänglig för elever med funktionsnedsättningar i en inkluderande skolmiljö. Likvärdiga möjligheter, tillgänglighet och inkluderande undervisning är viktiga frågor i arbetet.