Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

European Agencys nyhetsbrev


Ny publikation: Hur har pandemin påverkat undervisningen i Europa?

European Agency har publicerat en litteraturöversikt, där man undersöker vilken påverkan Corona pandemin (covid-19) har haft på utbildningen runtom i Europa. Här hittar du olika publicerade rapporter och källor på engelska gällande frågan. 

Du kan ladda ned litteraturgenomgången här.

Seminarium om GEM-rapporter 2021

Ett seminarium hölls på vårens medlemsmöte om den regionala rapporten om Central- och Östeuropa, Kaukasus och Centralasien från 2021, GEM 2021. Temat i rapporten är inkludering och utbildning. European Agency har varit med och arbetat med den regionala utbildningsrapporten tillsammans med Unesco och Network of Education Policy Centers (NEPC).


Hur samverkar vi med EU?

European Agency fortsätter sitt samarbete med EU genom Kommissionens generaldirektorat för stöd för strukturreformer (GD Reform). Utbildningsministerier i medlemsländerna söker stöd för att främja och förbättra bland annat inkluderande utbildningssystem. 

Hur kan man säkerställa att alla barn får den utbildning och den hjälp de behöver?

Den 6 maj anordnade EU en konferens, där man diskuterade metoder för att säkerställa att alla barn i hela Europa får den utbildning och den hjälp de behöver. Under konferensen berättade företrädare för länderna nedan hur samarbete hjälper dem att skapa mer inkluderande utbildningssystem. Läs gärna mer om konferensen.

Arbete pågår i Cypern, Grekland, Polen, Portugal och Tjeckien.

Vill du veta mer om insatserna i 

  • Tjeckien och rekommendationerna och mötet hittar du det här.
  • Grekland som nu avslutas med en summering på det sista mötet.
  • I Cypern har ett förslag till nya lagar och regler tagits fram och vill du läsa mer så finns senaste mötena här.
  • Portugal. European Agencys medarbetare arbetar med att ta fram indikatorer som ska användas i systemet för att övervaka Portugals nya lag om inkluderande undervisning. Arbetet i Portugal tas även upp på kommissionens nya webbplats. Du kan läsa mer om webbplatsen och arbetet i Portugal på European Agencys nyhetssida.

Vill du påverka nytt ramverk för utbildningssektorn inom EU?

Europeiska kommissionen har inlett ett offentligt samråd som ska tjäna som underlag för en ny politisk ram för medlemsländernas nationella utbildningssystem.

Genom samrådet vill man få in synpunkter på förslag till rekommendation från rådet Vägar mot en framgångsrik skolgång. Du kan läsa mer om initiativet och om hur du deltar i samrådet på European Agencys webbplats.

Vill du medverka och sprida goda exempel om inkluderande utbildning i Sverige till övriga världen?

Inclusive Education in Action (IEA) är en allmän webbaserad resurs och kunskapsbas om olika sätt att arbeta med inkluderande undervisning i världen. Webbplatsen är ett samarbete mellan European Agency och Unesco, och här finns en samling med angelägna och intressanta fallstudier och resurser för inkluderande undervisning.

Om du vill bidra med goda exempel och skicka in en fallstudie eller ha mer information kan du besöka IEA-webbplatsen, ladda ned fallstudiemallen eller skicka e-post till IEA:s supportavdelning.


Fler nyheter från European Agency finns på våra nyhetssidor.