Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Loggan för European Agency.

European Agencys nyhetsbrev på svenska

Välkommen till vårt första nyhetsbrev på svenska. European Agency for Special Needs and Inclusive Education, som i nyhetsbrevet förkortas till European Agency, är ett nätverk som består av 31 europeiska länder. Sverige representeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Nätverket arbetar för att utveckla samarbete inom specialpedagogik i Europa och utforska hur utbildning kan bli tillgänglig för elever med funktionsnedsättningar i en inkluderande skolmiljö.

I nyhetsbreven kommer vi att ta upp aktuella områden och ämnen inom European Agencys verksamhet.

I början av året välkomnade European Agency Serbien som nytt medlemsland, vilket innebär att medlemsantalet nu är uppe i 31 länder. Ett projekt om ökad måluppfyllelse för alla elever i inkluderande utbildning har avslutats. I en av artiklarna i nyhetsbrevet beskrivs de främsta aktiviteterna och resultaten i projektet.

European Agencys webbplats har fått en ny uppbyggnad och ett nytt utseende. På den nya webbplatsen, som lanserades i början av mars, finns många nya funktioner. Många nya publikationer har också lagts ut på webbplatsen, till exempel resultaten från projekt om inkluderande utbildning i förskolan, om tidiga skolavhopp och elever med funktionsnedsättning och/eller behov av särskilt stöd och om ökad måluppfyllelse för alla elever i inkluderande utbildning.

Under de senaste månaderna har European Agency anordnat och deltagit i många olika evenemang. Vi berättar om två av tillställningarna i det här nyhetsbrevet. Den ena är det första europeiska utbildningstoppmötet, där femton EU-ministrar deltog, och den andra är en nationell konferens i Polen som handlade om inkluderande undervisning.

Du kan läsa mer i artiklarna som är länkade i nyhetsbrevet. För fler nyheter kan du besöka European Agencys webbplats.

European Agency for Special Needs and Inclusive Education, är ett nätverk som består av 31 europeiska länder. Sverige representeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Nätverket arbetar för att utveckla samarbete inom specialpedagogik i Europa och utforska hur utbildning kan bli tillgänglig för elever med funktionsnedsättningar i en inkluderande skolmiljö. Likvärdiga möjligheter, tillgänglighet och inkluderande undervisning är viktiga frågor i arbetet.