Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten
European agency logotyp

European Agencys fjärde nyhetsbrev på svenska

I det här numret får du nyheter om European Agencys stöd till utbildningsministerierna i Cypern och Polen inom ramen för Europeiska kommissionens stödprogram för strukturreformer.
European Agency har nyligen färdigställt en rad olika publikationer och webbaserade resurser:

  • En ny animerad film om European Agencys och våra medlemsländers vision för inkluderande utbildningssystem och vilken betydelse den har.
  • Nya resurser som kan hämtas från European Agencys webbplats.
  • Nya fallstudier i resursdatabasen för inkluderande utbildning i praktiken som byggs upp i samarbete med Unesco.

Du kan läsa mer om dessa händelser och publikationer nedan.European Agencys stöd via stödprogrammet för strukturreformer

Europeiska kommissionen har bett European Agency att hjälpa till med tekniskt stöd i två aktiviteter godkända inom ramen för stödprogrammet för strukturreformer (SRSP). Båda reformerna, som utbildningsministerierna i Cypern och Polen ansökt om stöd för, finansieras av kommissionen och rör ändringar av lagen för inkluderande undervisning.

European Agencys vision för inkluderande utbildningssystem

Det European Agencys medlemsländer vill uppnå med system för inkluderande undervisning är att alla elever i alla åldrar ska få tillgång till meningsfull utbildning av hög kvalitet i sin närmiljö tillsammans med vänner och jämnåriga.

Det finns en ny animerad film om European Agencys roll och om denna vision för inkluderande utbildningssystem.

  • Läs mer om European Agencys vision för inkluderande utbildningssystem

Fallstudier om inkluderande utbildning i praktiken

På webbplatsen för inkluderande utbildning i praktiken finns nu en samling med angelägna och intressanta fallstudier från olika delar av världen. Dessa fallstudier kan vara till hjälp för internationella beslutsfattare som arbetar med att skapa rättvisa och lika möjligheter inom utbildningssystemen globalt.Tre European agency-publikationer som ligger som en solfjäder

Nya publikationer

  • Stöd till skolledare i inkluderande skolor: litteratur- och policygenomgång
  • Analysram för kartläggning av policy för inkluderande undervisning

Läs mer om de nya publikationerna