Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten
European Agencys logotyp

European Agencys femte nyhetsbrev på svenska

I Maj 2019 var European Agency i Stockholm för sitt medlemsmöte. Du kan läsa mer om detta möte längre ner. Där finns även en länk till Anna Ekströms invigningstal på konferensen.

I det här numret får du nyheter om European Agencys stöd till utbildningsministeriet I Polen inom ramen för Europeiska kommissionens stödprogram för strukturreformer.

Numret innehåller även en uppdatering om revisionen av Islands system för inkluderande undervisning, samt information om en rad möten, konferenser och seminarier som european agency på något sätt deltagit i.

European agency har på senaste tiden färdigställt nytt material av många olika slag:

  • de kompletta dokumenten från projektet om policy för finansiering av inkluderande utbildningssystem (FPIES)
  • statistiska uppgifter I 2018 års European Agency statistics on inclusive education (EASIE)
  • dokumentet med huvudsakliga iakttagelser och resultat från EASIE 2014/2016 på alla European Agencys medlemsländers språk.

Nedan finns länkarna dit där du kan läsa mer om de olika tilldragelserna och publikationerna.

Mer information om European Agency finns på våra nyhetssidor.