Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten
European agencys logotyp

European Agencys e-tidning februari 2020

I den här tidningen kan du läsa om Caliåtgandet om rättvisa och inkludering inom utbildning som formaliserades vid Unescos internationella forum för inkludering och rättvisa inom utbildning.

Det finns uppdateringar om ett arbetsseminarium i projektet European Agency Statistics on Inclusive Education (EASIE), och det finns information om European Agencys deltagande i arbetsgrupperna i Utbildning 2020 och Europeiska kommissionens genomförbarhetsstudie om en barngaranti.

Du kan läsa om European Agencys löpande stöd till medlemsländerna genom Europeiska kommissionens stödprogram för strukturreformer, och dessutom får du information om European Agencys deltagande i en nationell konferens i Kiev i Ukraina.

European Agency har också publicerat ett nytt dokument med en sammanfattning av ny lagstiftning som har antagits i åtta av medlemsländerna. Du kan läsa mer om rapporten om ny lagstiftning 2019 nedan.

Till sist kan du även läsa om European Agencys senaste halvårsmöte i ungerska Budapest, liksom om den nya webbutbildningen om autism och ett projekt för inkluderande undervisning i Tyskland

Mer nyheter om European Agency finns på nyhetssidorna.

Nyheter från länderna

Nytt webbprojekt om autism inlett

Det franska institutet för inkluderande undervisning, INSHEA, och Nouvelle École Farny i Genève i Schweiz har satt samman ett nytt utbildningsprogram för lärare som arbetar med elever med diagnos inom autismspektrumet.

INSIDE-projektet: inkludering på högstadiet i Tyskland

INSIDE-projektet har pågått sedan december 2016 och går ut på att undersöka förutsättningarna att få till stånd bra högstadieutbildning i Tyskland. Projektet har i dag finansiering fram till maj 2021, men man hoppas få ny finansiering så att projektet kan fortsätta fram till 2025.

Film om samverkan och kollegialt lärande inom området inkluderande utbildning

European Agency har producerat en ny film som är en uppföljare på den senaste filmen som handlade om visionen om ett inkluderande utbildningssystem. Denna video handlar om rollen som arena för samverkan och kollegialt lärande inom området inkluderande utbildning. Den förklarar hur medlemsländerna kan få stöd av Europena Agency i sitt arbete att främja en utbildning av hög kvalitet för alla elever. Den har en undertext på 25 språk.