Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten
European agencys logotyp

European Agencys andra nyhetsbrev på svenska, 2018

European Agency for Special Needs and Inclusive Education, som i nyhetsbrevet förkortas till European Agency, är ett nätverk som består av 31 europeiska länder. Sverige representeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

I nyhetsbreven kan du läsa om aktuella områden och ämnen inom European Agencys verksamhet.

Under de senaste månaderna har European Agency anordnat och deltagit i ett antal större arrangemang. Här kan du läsa om två av dem.

Ett handlade om det europeiska området för utbildning och om att främja gemensamma värderingar och inkluderande undervisning. Det anordnades av det bulgariska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd tillsammans med European Agency.

Det andra arrangemanget är ett valideringsmöte i samband med projektet om policy för finansiering av inkluderande utbildningssystem, där ett förslag till en referensram för policyvägledning lades fram och diskuterades.

Flera nya publikationer ligger nu ute på European Agencys webbplats, bland annat resultaten från projektet Ökad måluppfyllelse för alla elever i inkluderande utbildning och andra projekt.

Du kan läsa mer i artiklarna som är länkade i nyhetsbrevet. För fler nyheter kan du besöka European Agencys webbplats.


European Agency for Special Needs and Inclusive Education, är ett nätverk som består av 31 europeiska länder. Sverige representeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Nätverket arbetar för att utveckla samarbete inom specialpedagogik i Europa och utforska hur utbildning kan bli tillgänglig för elever med funktionsnedsättningar i en inkluderande skolmiljö. Likvärdiga möjligheter, tillgänglighet och inkluderande undervisning är viktiga frågor i arbetet.