Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Test AxelSenaste nytt om lokalutvecklingen

- Det blir byggstart sommaren 2019 för att göra om T-huset till aktivitetsbaserade lokaler. Vi i styrgruppen fattade beslutet när vi kom i mål med hyresförhandlingarna med hyresvärden SISAB före semestrarna, berättar Ronny Kilander, ordförande för styrgruppen för Lokalutveckling Campus.

Nu under hösten 2018 och våren 2019 kommer arkitekter och arbetsgrupper bestående av medarbetare planera för de nya lokalerna och inredningen så att byggentreprenören, som SISAB upphandlar, har tydliga direktiv när de sätter i gång med rivning och ombyggnation sommaren 2019.

Det handlar inte bara om att få väggar, ytor och möbler rätt. Vi behöver under det här året också förbereda oss för ett nytt sätt att arbeta. Många har gjort det här innan oss men det är viktigt att vi genomför förändringen så att den passar våra verksamheter.

- Inför lokalförändringen ska vi ta fram två kontrakt och en överenskommelse