Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Undervisning på distans

Coronaviruset har ändrat förutsättningarna för undervisningen för många lärare och elever. I det här läget är det viktigt att tänka nytt och använda flexibla arbetsmetoder.

För att göra det enklare för dig att hjälpa elever med funktionsnedsättning att nå målen för sin utbildning har vi samlat vårt specialpedagogiska stöd som rör undervisning på distans på ett och samma ställe.

Där ger vi konkreta råd om hur du hanterar situationen utifrån dina och dina elevers möjligheter.

Välkommen till Specialpedagogiska skolmyndigheten och vår sida om utbildning på distans.


Webbinarier för skolchefer

Tisdagen den 14 april genomför vi två webbseminarier för skolchefer och rektorer om att ge elever stöd för att klara skolan i pandemitider. Anmäl dig senast den 9 april. Läs mer och anmäl dig här.

Tips till vårdnadshavare

Du hittar en mängd råd om hur du skapar förutsättningar för studier i hemmet på vår sida om tips till vårdnadshavare.

SPSM på Instagram

Följ SPSM på Instagram och få dagliga råd från våra rådgivare om hur du kan tänka kring undervisning på distans.

Illustration av en elev som använder en surfplatta

Kostnadsfria läromedel

Under coronakrisen är dessa digitala läromedel kostnadsfria. Du kan filtrera utifrån exempelvis skolform och ämne.

Konkreta råd om undervisning på distans

Behöver du tips om hur du kan tänka kring avstämningar, schema och pedagogik? En mängd råd om allt från organisation till raster hittar du på vår sida med konkreta råd om undervisning på distans.

Fråga en rådgivare

Skicka in din fråga till våra rådgivare dygnet runt. Du kan även ringa kl 10-12 och 13-15 på telefonnummer 010 473 60 00.


Kostnadsfria e-böcker

Med anledning av coronaepidemin erbjuder vi våra e-böcker för elever med synnedsättning eller blindhet kostnadsfritt till skolor och organisationer. Här hittar du en lista över titlarna.Det här är Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Läs mer på www.spsm.se