Möta elever med blindhet

Inom området syn erbjuder Specialpedagogiska skolmyndigheten ett utbildningspaket för dig som möter elever med blindhet i skola.

De kurser som ingår i utbildningspaketen riktar sig till dig som möter elever som har, eller kommer att ha, punktskrift som läsmedium. Genom kurspaketet får du kunskap om hur lärmiljön kan utformas för att ge förutsättningar för elevernas lärande.

Kurser som bygger på varandra

Utbildningspaketen består av olika delkurser, steg, som du söker var för sig. Vilka kurssteg du behöver gå beror på vilken roll du har i verksamheten. Steg 1 ger en grund och riktar sig till all skolpersonal som möter en elev med blindhet. Steg 2 bygger på Steg 1 och ger ytterligare kunskaper för dig som undervisar i ämnen eller är resurs. Fokus ligger då på ämnesspecifika anpassningar och arbetssätt. Steg 2 i de teoretiska ämnena har även en inriktning mot de olika stadierna.  Om du till exempel är lärare i teoretiska ämnen och har en elev med blindhet i årskurs 1–3 går du fyra steg. Du anmäler dig först till både till steg 1 och den tillhörande steg 2 som ingår i utbildningspaketet och senare till steg 3 och steg 4. 

Mer information om kursinnehåll och anmälan hittar du genom att klicka på länken till den eller de kurser som passar dig i din roll. 

De flesta kurssteg genomförs som nätbaserade kurser. En del genomförs i deltagarnas egen skolmiljö. Då anpassas innehållet utifrån specifika förutsättningar och behov på respektive skola. Följ länken för respektive kurssteg nedan så får du mer information om vad de innehåller. För att gå Steg 2 till 4 ska du ha deltagit i tidigare kurssteg.

Under våren 2021 behöver vi anpassa våra kurser utifrån rådande pandemi. Därför genomförs de som nätbaserade kurser istället för fysiska träffar.

Steg 1 gemensamt i alla utbildningspaket

Steg 1 ingår i alla utbildningspaket för lärare och resurser. Kursen ger grundläggande kunskap om blindhet, omgivningens betydelse för tillgänglighet, delaktighet och lärande, taktil läsning samt pedagogiska konsekvenser av blindhet. Steg 1 ger en bra inblick i de pedagogiska konsekvenserna även för skolledare och övrig personal på skolan.

Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1

13–24 september 2021, nätbaserad kurs

Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1

25 oktober–12 november 2021, nätbaserad kurs

 

Förskoleklass

Att möta elev med blindhet i förskoleklass, metodik, steg 3 av 4

23 november –3 december 2021, nätbaserad kurs

Att möta elev med blindhet i förskoleklass, steg 4 av 4

Information om steg 4 kommer i samband med steg 3. 

Årskurs 1–3, teoretiska ämnen

Att möta elev med blindhet i årskurs 1–3, teoretiska ämnen, steg 2 av 4

2–12 februari 2021, nätbaserad kurs

Att möta elev med blindhet i årskurs 1–3, teoretiska ämnen, steg 2 av 4

28 september – 8 oktober 2021, nätbaserad kurs

Att möta elev med blindhet i årskurs 1–3, teoretiska ämnen, steg 3 av 4

Steg 3 innebär en och en halv dag på elevens hemskola. Information om anmälan till detta steg kommer i samband med kurssteg 2.

Att undervisa elev med blindhet i årskurs 1–3, teoretiska ämnen, steg 4 av 4

13–23 april 2021, nätbaserad kurs

Årskurs 4–6, teoretiska ämnen

Att möta elev med blindhet i årskurs 4–6, teoretiska ämnen, steg 2 av 4

28 september – 8 oktober 2021, nätbaserad kurs

Att möta elev med blindhet i årskurs 4–6, teoretiska ämnen, steg 2 av 4

25 maj –18 juni 2021, nätbaserad kurs

Att möta elev med blindhet i årskurs 4–6, teoretiska ämnen, steg 3 av 4

Steg 3 innebär en och en halv dag på elevens hemskola. Information om anmälan till detta steg kommer i samband med kurssteg 2.

Att möta elev med blindhet i årskurs 4–6, teoretiska ämnen, steg 4 av 4

13–23 april 2021, nätbaserad kurs

Årskurs 7–9 och gymnasiet, teoretiska ämnen

Att möta elev med blindhet i årskurs 7–9 och gymnasiet, teoretiska ämnen steg 2

28 september – 8 oktober 2021, nätbaserad kurs

Att möta elev med blindhet i årskurs 7–9 och gymnasiet, teoretiska ämnen steg 2

25 oktober – 12 november 2021, nätbaserad kurs

Att möta elev med blindhet i årskurs 7–9, teoretiska ämnen, steg 3

Steg 3 och innebär en och en halv dag på elevens hemskola. Information om anmälan till detta steg kommer i samband med kurssteg 2. Observera att steg 3 enbart finns för årskurs 7–9, inte för gymnasiet.

Grund- och gymnasiesärskolan

Att möta elev med blindhet i grund- och gymnasiesärskolan med inriktning ämnen, teoretiska ämnen steg 2

18 oktober - 12 november 2021, nätbaserad kurs.

Praktisk-estetiska ämnen

Utbildningspaketet är gemensamt för lärare i alla årskurser.

Att möta elev med blindhet i praktiskt-estetiska ämnen, steg 2

5 oktober – 19 november 2021, nätbaserad kurs 

Publicerat torsdag 10 juni 2021