Fortbildning om att möta elever med blindhet

Inom området syn erbjuder Specialpedagogiska skolmyndigheten många olika kurser vilka riktar sig till olika målgrupper inom synområdet. Våra kurser är utformade utifrån årskurs, ålder, skolform, samt teoretiska eller praktisk-estetiska ämnen.

I vårt kurskalendarium hittar du vårt kursutbud för den närmsta tiden.  

Under en lång period har vi gett våra kurser som riktar sig mot grundskola och gymnasium i kurspaketet ”Att möta elev med blindhet”, med en gemensam kursstart i Steg 1. Detta är nu under ombyggnad och Steg 1 riktar sig i nuläget endast till personal som undervisar i förskoleklass till årskurs 6. Lärare i praktisktestetiska ämnen omfattas inte då de har separata kurser mot respektive ämne. 

Ett undantag från det ovan beskrivna gäller kurser för dig som undervisar i årskurs 7-9 eller gymnasiet, teoretiska ämnen.

Att möta elev med blindhet i årskurs 7–9 och gymnasiet, teoretiska ämnen

Denna kurs ger grunderna kring att möta elever med blindhet samt en ämnesinriktad fördjupning. Har du tidigare gått steg 1 och nu ska gå steg 2 är det här kursen du ska anmäla dig till eftersom den bygger på innehåll från steg 1 och steg 2.

Kursen riktar sig till dig som, i årskurs 7–9 eller på gymnasiet: 

  • Undervisar i ett teoretiskt ämne 
  • Är resursperson 
  • Är skolledare eller arbetar inom elevhälsan 

Kursen bygger på självstudier och beräknas ta cirka 11 timmar att genomföra. Kursen har löpande anmälan och deltagande under hela vårterminen. 

För mer information och anmälan:

Att möta elev med blindhet i årskurs 7–9 och gymnasiet, teoretiska ämnen

Publicerat onsdag 21 december 2022