En film med vårt barnombud

Vårt barnombud Jenny presenterar sig och visar hur du som elev kan kontakta henne. Vill du ha filmen textad trycker du på cc-knappen i videospelaren.

Kontakta barnombudet

Jenny Nilsson är myndighetens barnombud för elever inom specialskolan. Hennes roll är att vara en trygg person för dig som är elev, stärka dig och förklara vilka rättigheter du har.

Som elev på specialskolan har du möjlighet att få råd och stöd av barnombudet vid behov, till exempel om du känner dig otrygg i skolan eller om du upplever att skolan inte har tillgodosett dina rättigheter. Du kan även kontakta barnombudet för att få veta mer om vilka rättigheter du har.

Barnombudets uppgift är att lyssna på dig och ta emot din berättelse. Tillsammans kommer ni överens om vad du vill att barnombudet ska hjälpa dig med. Barnombudet informerar dig också om rättigheter, hur beslutsprocessen ser ut och tar reda på vilka som är ansvariga. Barnombudet är ett stöd för dig i processen.

Du kan kontakta barnombudet på det sätt som passar dig bäst, se listan nedan. Det är bara Jenny som läser meddelanden och svarar på samtal. Du kan välja att skriva ett meddelande, skicka en video, skicka en ljudfil, skicka ett meddelande på bliss eller på det sätt där du kan uttrycka dig bäst. Du kan även boka ett möte via e-post om du hellre önskar det. 

Sätt att kontakta barnombudet

  • Via e-post till barnombud@spsm.se
  • Via chatt eller videosamtal i Skype Företag med dina inloggningsuppgifter på skolan.
  • Via meddelandefunktionen i Skolnet. Här har du även möjlighet att skicka videofiler om du önskar det. 
  • Via videosamtal i Facetime eller Whatsapp till 072-510 58 44.
  • Via bildtelefon till SIP-numret jenny.nilsson@spsm.se. För dig som talar har du möjlighet att ringa till en teckenspråkstolk på 020-28 00 20 som förmedlar samtalet. Be tolken att ringa till SIP-numret jenny.nilsson@spsm.se. Läs mer om hur det fungerar att ringa röstsamtal till en bildtelefon här. 

Kontakta vårt barn-ombud. Så här gör du:

Jenny Nilsson jobbar på
Special-pedagogiska skol-myndigheten.
Hon är barnombud för alla elever
som går i special-skolan.
Jenny är snäll och på din sida.
Hon kan hjälpa dig och
förklara vilka rättigheter du har.
Här berättar vi vad Jenny kan göra för dig
och hur du kan kontakta henne.

Det här kan barnombudet
hjälpa dig med

Är du elev på specialskolan?
Känner du dig otrygg i skolan?
Tycker du att du inte får
den hjälp du har rätt till?
Eller har du andra problem?
Kontakta barnombudet Jenny
så hjälper hon dig.

Jennys jobb är att lyssna på dig.
Tillsammans kommer ni överens om
vad hon ska hjälpa dig med.
Jenny informerar dig också om dina rättigheter.
Hon tar reda på vilka som är ansvariga i ditt fall.
Hon förklarar också hur det går till
när man fattar beslut.
Barnombudet är ett stöd för dig
för att det ska bli bättre.

Så här kontaktar du barnombudet

Det är bara Jenny som läser meddelanden
och svarar på samtal till barnombudet.
Du behöver alltså inte vara rädd
att någon annan läser din text eller lyssnar.

Du kan kontakta Jenny
på det sätt som passar dig bäst.
Du kan skriva ett meddelande,
skicka en video,
skicka en ljud-fil,
skicka ett meddelande på bliss
eller på det sätt du uttrycker dig bäst.

Vill du hellre ha ett möte med Jenny?
Du kan boka ett möte via mejl.

Adresser och telefon-nummer till Jenny

Mejl:

barnombud@spsm.se

Facetime eller Whatsapp:

072-510 58 44
Video-samtal.

Skolnet:

Skicka meddelande.
Du kan också filma och sedan
skicka videon via Skolnet.

Chatt eller video-samtal:

Skype Företag.
Använd dina inloggnings-uppgifter på skolan.

Bild-telefon:

SIP-numret är jenny.nilsson@spsm.se
Du som talar kan ringa
till en tecken-språks-tolk
på 020-28 00 20.
Tolken förmedlar samtalet.
Be tolken ringa till SIP-numret
jenny.nilsson@spsm.se.

Läs mer om hur det funkar
att ringa röst-samtal
till en bildtelefon

Publicerat onsdag 26 oktober 2022