Utställningar

För att var och en som går i skolan ska kunna lära utifrån sina egna förutsättningar behövs ibland läromedel som har olika egenskaper som gör dem tillgängliga för elevens behov. Det kan exempelvis vara lättläst text, långsam progression eller att ett läromedel finns på teckenspråk eller med tryckt punktskrift.

Elever lär på olika sätt och en variation av verktyg är viktigt för att nå målen. Vi har granskat och valt ut läromedel som utifrån sina egenskaper passar barn och unga vuxna med olika lärbehov.

Läromedlet är ett stöd till den pedagogiska anpassningen

Hitta läromedel är en söktjänst där vi presenterar läromedel utifrån tillgängliga egenskaper.

Vi kan också hjälpa dig med hur du ska tänka kring just din elev och hens behov kring läromedel.

Våra läromedelsutställningar

Publicerat måndag 20 maj 2019