Svällpappersbilder

En svällpappersbild är en taktil bild som man avläser med fingrarna. Bilder som behövs för att skapa förståelse och som inte går att återge på annat sätt ritas och blir taktila bilder i svällpapper. Läromedel i matematik, geografi och naturvetenskapliga ämnen har ofta medföljande svällpappersbilder.

Målet med en svällpappersbild är ett innehållet i bilden ska kunna läsas taktilt och inte med ögonen. Det betyder att bilden förenklas, stiliseras och att viktiga delar förstärks.

Svällpappersbilder kan göras i olika färger, men det är bara den svarta färgen som höjer sig från ytan i pappret. Det skapas en relief när ett särskilt papper som är bestruket behandlas i en värmemaskin.  

När svällpappersbilder behövs för att ta del av bilderna i ett läromedel följer de med som en bilaga. I webbshopen kan man även köpa basbilder inom olika ämnesområden, exempelvis kartor, flaggor och djurbilder.

Taktil läsning av svällpappersbilder är svårt och läses inte av på samma sätt som en bild för en seende. Eleven behöver hjälp av läraren med tolkningen av bilden och instruktioner om hur bilden är gjord. Vi har riktlinjer för utformning av svällpappersbilder. Bilderna illustreras på ett sätt som underlättar den taktila läsningen. 

Publicerat måndag 21 januari 2019