Att läsa med synnedsättning

Elever med måttlig synnedsättning använder förstoringshjälpmedel för att läsa. Elever med svår synnedsättning eller blindhet använder punktskrift för att läsa, skriva och räkna. Att lyssna på texter är också vanligt. Uppläst text är ett komplement till skriftspråket, men det skrivna språket är viktigast för alla språkanvändare.

Ett pedagogiskt anpassat läromedel är bearbetat så att eleven kan arbeta med materialet. Exempelvis kan övningsuppgifter vara ändrade och i vissa fall utbytta. Bilderna har fått bildbeskrivningar och där det behövs finns taktila svällpappersbilder.

Böcker i e-boksformatet HTML går bra att använda tillsammans med skärmläsningsprogram och förstoringsprogram på dator. 

Läs mer om anpassade läromedel i guiden Hitta läromedel.

Publicerat måndag 21 januari 2019