E-böcker

En elev med svår synnedsättning som läser punktskrift behöver läromedlet i tryckt punktskrift eller som e-bok.

En e-bok för läsning på punktskriftskärm görs i olika format. Alla digitala format fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på skärmen och går att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan då läsa boken på en punktskriftsskärm.

Innehållet är pedagogiskt anpassat för elever med synnedsättning eller blindhet. Boken har samma innehåll som det tryckta läromedlet.

Vi producerar e-böcker i följande format:

  • e-bok i Textviewformat
  • e-bok i HTML-format
  • e-bok DAISY ljud (Talbok)

Vad är en e-bok i Textview-format?

Textview-boken passar bra för elever som läser punktskrift digitalt. Du behöver ett särskilt läsprogram som heter Textview. Det finns att ladda ner gratis från Myndigheten för tillgängliga medier.

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Boken är möjligt att söka i.

 

Vad är en e-bok i HTML-format?

En e-bok i HTML-format fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i webbläsaren Firefox.   

Innehållet är oftast inte pedagogiskt anpassat eller bearbetat. Boken har samma innehåll som det tryckta läromedlet. Alla texter och bilder ligger löpande efter varandra. Det finns oftast inga beskrivningar av det som är på bilderna.

Vad är e-bok i DAISY-format?

DAISY-format är en internationell standard för digitala talböcker, för att göra tryckt text tillgänglig för personer med läshinder. Du läser boken i ett läsprogram för DAISY. Läs mer om dessa på Myndigheten för tillgängliga medier.

Innehållet är inte anpassat eller bearbetat för elever med synnedsättning eller blindhet. Boken har samma innehåll som det tryckta läromedlet. Alla texter och bilder ligger löpande efter varandra. Bildernas innehåll förklaras inte. Boken är möjligt att söka i.

Vilken skillnad är det mellan DAISY text och ljud DAISY ljud?

I DAISY text och ljud syns även texten på datorns skärm. I DAISY ljud finns enbart ljudet med.

Publicerat onsdag 10 juli 2019