Formler och matematik i e-böcker

Här får du information om hur formler för matematisk och kemisk notation hanteras i Specialpedagogiska skolmyndighetens digitala format, så som Textview och HTML.

Formler i linjär form

Formler och matematik skrivs annorlunda i den digitala boken än i den tryckta. Anledningen är att innehållet måste uttryckas i linjär form. Det betyder att man ska kunna läsa från vänster till höger utan att behöva veta vad som står på raden under eller raden ovanför.

ASCIIMath

Alla digitala böcker i Textview- och HTML-format, använder en notation för matematik och formler kallad ASCIIMath.

ASCIIMath är en linjär notation och ett konsekvent skrivsätt för matematiska uttryck och formler, så att elever kan känna igen sig från ett läromedel till ett annat. I Textview visas den linjära notationen som den är. I HTML, däremot, kan de matematiska uttrycken visas antingen med den linjära notationen eller så som de ser ut i den tryckta boken. Detta gör att ASCIIMath fungerar både för elever med svår synnedsättning eller blindhet och för andra målgrupper.

Fördjupad information på den internationella webbplatsen för ASCIIMath

Även för punktskriftsskärm

Speciella tecken, så som exempelvis integral- eller rottecken eller grekiska bokstäver skrivs ut i text. Därmed fungerar materialet även för en elev som behöver kunna läsa med punktskriftsskärm. Tänk på att teckennotationen här inte är densamma som i tryckt punktskrift.

Inte alltid bra i talsyntes

Talsynteser läser inte alltid upp formler och matematik på ett optimalt sätt. Talsyntesen kommer i många fall läsa upp de tecken som används och inte tolka tecknets betydelse i sammanhanget. T.ex. kommer de flesta talsynteser läsa upp "asterisk" istället för "gånger", eftersom tecknet * används för multiplikation. Detta bör man vara medveten om vid beställning och användning av de digitala böckerna.

Matematik i HTML-formatet

En digital bok i HTML-format som innehåller matematik och formler kommer alltid i två versioner. Den ena innehåller bara matematiken i linjär form, precis som i Textview-formatet. Den andra versionen visar de matematiska uttrycken så som i den tryckta boken tack vare ett s.k. javascript.

De två HTML-filerna är namngivna enligt följande mönster:
H30200A = fil med visning av matematiska uttryck i webbläsaren
H30200A_utan matte = fil med linjär notation

Funktionalitet i olika webbläsare

Internet Explorer

Använder man Internet Explorer som webbläsare så behöver man tilläggsprogrammet MathPlayer från Design Science för att formler ska visas korrekt. MathPlayer ska fungera med Internet Explorer version 11 eller tidigare.

Ladda ner MathPlayer på Design Science webbplats

Webbläsaren kan komma att varna med texten "Internet Explorer förhindrade den här webbsidan från att köra skript eller ActiveX-kontroller" när man öppnar filen. Tryck då på knappen "Tillåt innehåll som har blockerats".

Mozilla Firefox

Använder man Mozilla Firefox kan det vara bra, dock inte nödvändigt, att installera tillägget MathML-fonts.

Ladda ner MathML-fonts på Mozillas webbplats

Detta ger tydligare teckensnitt i de matematiska uttrycken.

Google Chrome

Google Chrome stöder inte den teknik som används för att visa matematisk notation, så det går inte att använda denna webbläsare om man vill kunna se korrekta matematiska uttryck. Däremot går det bra att använda Chrome om man bara vill läsa den linjära notationen.

Om det inte fungerar

Visar inte läromedlet korrekt matematisk notation kan du kontrollera att:

  • du har öppnat rätt HTML-fil, alltså den som inte är benämnd "utan matte".
  • filen för javascriptet, ASCIIMathML_spsmfix.js, ligger i samma folder som HTML-filen.
  • tilläggsprogrammet MathPlayer är installerat om du använder Internet Explorer.
  • du inte använder Google Chrome

 

Publicerat fredag 7 oktober 2022